img

Prof. Dr. Zafer KUŞ

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
119
Atıf
264
h-index
10
Proje
13
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), 2009, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli), 2004, 2006
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr., 1998, 2002
Araştırma Alanları
Eğitim ve Eğitim Araştirmalari, Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), 2009, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli), 2004, 2006
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr., 1998, 2002
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 66, Güz, 2007
Kayıt Yok
[WOS] Eğitim ve Eğitim Araştirmalari
[UAK] Eğitim Bilimleri Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi
2021-2021, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2015-, Doçent, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Alan Eğitimi, Türkiye
2013-2015, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2009-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Güler Cender, Yüksek Lisans, Gençlerin dijital ortamlarda siyasal katılımları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Büşra Doğu, Yüksek Lisans, 1968'den günümüze sosyal bilgiler öğretim programlarında kimlik inşası, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Aykut İridağ, Yüksek Lisans, Özel eğitim öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hüseyin Ozan, Yüksek Lisans, Meşrutiyetten Cumhuriyete vatandaşlık öğretim programlarında kimlik inşası, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Turgut Yılmaz, Yüksek Lisans, Jean Jacques Rousseau'nun "Emile" adlı eserinde çocuk, çocuk eğitimi ve ideal vatandaş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Aysun Aksu Demirtaş, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeyleri, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Durdane Öztürk, Doktora, Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tartışmalı konuların öğretimine ilişkin görüş ve uygulamaları, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Mustafa Öztürk, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin dijital vatandaşlık düzeyleri, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Mustafa Öztürk, Ortaokul öğrencilerinin dijital vatandaşlık ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi, (Asıl Danışman)
Veysel Durak, Çocuklara ailede, okulda ve toplumda sunulan demokratik ortamlar, (Asıl Danışman)
Durdane Öztürk, Sosyal Bilgilerde tartışmalı konuların öğretimi, (Asıl Danışman)
2021-2022, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve ETik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Karma Yöntemler, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Spss Uygulamaları, Yüksek Lisans
2020-2021, Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2013-2014, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2013-2014, Sosyal Bilgilerde Program Değerlendirme ve Program Geliştirme, Yüksek Lisans
2013-2014, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2013-2014, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Lisans
Kayıt Yok
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokratik İnanç Sistemleri Ve Yapılandırmacı Sınıflarda Uygulamaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Teaching Controversial Issues in The Classroom: Experiences of Social Studies Teachers (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Çocuk ne zaman haber olur Ulusal yazılı basında bir durum çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2015
Ulusal Basında Kadının Yeri Kadın Odaklı Habercilik Açısından Bir Değerlendirme (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
DEMOKRASİNİN GEREĞİ OLARAK KATILIM KATILIMIN GEREĞİ OLARAK EĞİTİM (ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN ADAYI VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE BİR EĞİTİM ÇALIŞMASI) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2012-2016
Let s Discover Democracy in Different Countries (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Proje Koordinatörü
FLARE Freedom Legality and Rights in Europe (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı
Traditional Values (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı
Finding Out Our Common Roots (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Eğitmen
Üniversite Okul İşbirliği Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hazırladığı materyallerin ilköğretim sosyal bilgiler dersinde kullanılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatör Yrd.
Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerinin Fen Ve Teknoloji Okuryazarlığı Üzerine Etkileri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin betimlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Kuş, Z. (2024) "Teachers’ and parents’ perspectives on citizenship education in Turkey: Consensus and disagreements", Education, Citizenship and Social Justice, (0) DOI   
Kuş, Z. (2024) "Democratic Characteristics of Classroom Discourse in Social Studies Lessons in Turkey", Citizenship Education Research Journal, (0) Link   
Kuş, Z., Elvan, Ö., Ozan, H. (2024) "Digital and Traditional Political Participation of High School Students Just Before The 2023 Presidential Election in Turkey", Citizenship Teaching & Learning, (0) Link  
Kuş, Z., Mert, H. (2024) "Digital Competence of Educators in Turkey According to European Digital Competence Framework", Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 9 (0) DOI   
Mert, H., Kuş, Z. (2023) "Turkish Children's Construction of Identities Through Illustration in Life Sciences Textbooks", Bulletin of Education & Research, 45 (2) Link   
Kuş, Z., Bertani, M., Ivan, L., Mert, H. (2023) "Developing a Digital and Traditional Political Participation (DTPP) Scale for Youth: A Validity and Reliability Study", Romanian Journal of Communication and Public Relations, 25 (1) [ESCI] DOI   
Kuş, Z., Mert, H. (2023) "Citizenship education through high school history in Turkey", Citizenship, Social and Economics Education, 22 (2) [ESCI] DOI   
Kuş, Z., Mert, H. (2023) "Does Science Education Contribute to Citizenship Education in Turkey?", Journal of International and Comparative Education, 12 (2) [ESCI] DOI   
Doğu, B., Kuş, Z. (2022) "Identity Construction in Social Studies Curriculums from 1968 to the Present", TAY Journal, 6 (2) pp. 462-493 Link  
Kuş, Z., Mert, H., Boyraz, F. (2021) "Covid-19 Salgını Süresince Eğitimde Fırsat Eşit(siz)liği: Öğretmen ve Ebeveyn Görüşleri", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, (0) [TR Dizin] DOI   
Kuş, Z., Yakar, H. (2021) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasiye Yönelik İnançları ve Sınıf İçi Uygulamaları", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1) pp. 332-371 [TR Dizin] Link   
Ozan, H., Kuş, Z. (2021) "Meşrutiyetten Cumhuriyete Vatandaşlık Öğretim Programlarında Kimlik İnşası", Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (2) Link   
Kuş, Z., Mert, H. (2021) "GEOGRAPHY AND IDENTITY: AN ANALYSIS OF GEOGRAPHY CURRICULA IN TURKEY", Romanian Review of Geographical Education, 10 (2) pp. 67-87 Link DOI   
Kuş, Z., Aksu, A. (2020) "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 1 (1) Link  
Kuş, Z., Önger, S. (2020) "Social Studies Teachers’ Democratic Mission: Conflicts And Resolutions In Refugee Students’ Adaptation.", Italian Journal Of Sociology Of Education, 12 (2) Link  
Kuş, Z., Öztürk, D. (2019) "Social Studies Teachers’ Opinions and Practices Regarding Teaching Controversial Issues", Australian Journal of Teacher Education, 44 (8) pp. 15-37 Link DOI   
Başarmak, U., Yakar, H., Güneş, E., Kuş, Z. (2019) "Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, (0) pp. 26-51 Link DOI    
Karatekin, K., Topçu, E., Kuş, Z. (2018) "BİR MEDYA OKURYAZARLIĞI ÇALIŞMASI: ULUSAL BASINDA KADININ YERİ", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39 (1) pp. 397-430 Link  
Kuş, Z., Arık, B., Altınok, B.N., İridağ, A. (2018) "100 YILDA NE DEĞİŞTİ? YENİ MALUMAT-I MEDENİYE VE GÜNÜMÜZ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ DERS KİTABININ KARŞILAŞTIRILMAS", Turkish History Education Journal, 7 (2) pp. 344-371    
Kuş, Z., Yakar, H. (2017) "Türkiye’de Demokrasi Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması", Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (AÜEBED), 7 (3) pp. 486-513 [TR Dizin] Link DOI    
Kuş, Z., Güneş, E., Başarmak, U., Yakar, H. (2017) "Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Journal of Computer and Education Research, 5 (10) pp. 298-316 Link DOI  
Kuş, Z., Aksu, A. (2017) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkında İnançları.", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (1) [TR Dizin]  
Kuş, Z., Tarhan, Ö. (2016) "Political Education in Social Studies Classrooms", Journal of Theory and Practice in Education, 12 (2)  
Kuş, Z., Karatekin, K., Öztürk, D., Elvan, Ö. (2016) "When the child gets in the news A case study on the national written media in Turkey", Educational Media International, 53 (2) pp. 118-138 Link DOI   
Kuş, Z. (2015) "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Kuş, Z. (2015) "ÖĞRENCİLERİN ÇİZDİKLERİ RESİMLERDE SOSYAL BİLGİLER KAVRAMI NİTEL BİR ARAŞTIRMA", KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, (0)  
Kuş, Z. (2015) "Küresel Eğitim Çerçevesinde Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi", Journal of Social Studies Education Research, (0) [TR Dizin]  
Kuş, Z. (2015) "21 Yüzyıl Vatandaşlarının Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitiminin Geleceği", INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, (0) [TR Dizin]  
Kuş, Z. (2015) "University students attitudes towards norm referenced grading some implications for pre service teacher training", Educational Research for Policy and Practice, (0)  
Kuş, Z. (2015) "Teacher allocation policies and the unequal distribution of teachers across regions in Turkey", Educational Research for Policy and Practice, (0)  
Kuş, Z. (2015) "Science and Social Studies Teachers Beliefs and Practices about Teaching Controversial Issues Certain Comparisons", Journal of Social Science Education, 14 (3) pp. 84-97 Link DOI   
Kuş, Z., Merey, Z., Karatekin, K. (2015) "The Value Preferences of the Parents in Turkey towards Their Children", Journal of Social Science Education, 13 (4) pp. 74-85 Link DOI   
Kuş, Z. (2014) "What Kind of Citizen? An Analysis of the Social Studies Curriculum in Turkey", Citizenship, Social and Economics Education, 13 (0) DOI   
Kuş, Z., Çetin, T. (2014) "Perceptions of Democracy of Primary School Students", Educational Sciences: Theory & Practice, 14 (2) pp. 1-22 [SSCI] Link DOI   
Türkyılmaz, M., Kuş, Z. (2014) "İlköğretim 100 Temel Eserde Çocuk Hakları", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15) pp. 39-63  
Zafer, K., Durdane, Ö., Özlem, E. (2014) "Citizenship Preferences of Turkish Parents Regarding Their Children", Online Journal of Peace Education and Social Justice, 8 (2)   
Kadir, K., Zafer, K., Zihni, M. (2014) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Çözümünde Sosyal Katılımları", İlköğretim Online, 13 (2) pp. 345-362   
Kuş, Z. (2014) "Democratic Environments Offered to Children at School in the Family and Society The Case of Turkey", Educational Research for Policy and Practice, 13 (34) pp. 115-128 DOI   
Kuş, Z., Merey, Z., Karatekin, K. (2013) "İlköğretim 4 ve 5 Sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler", Değerler Eğitimi Dergisi, 11 (25) pp. 183-214    
Kadir, K., Zihni, M., Zafer, K. (2013) "Öğretmen Adayları Ve Öğretmenlerin Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2) pp. 561-574   
KAdir, K., Zafer, K., Zihni, M. (2013) "Elementary School Students Views On Domestıc Democracy", Journal Of Theory And Practice In Education, 9 (1) pp. 3-21   
Karatekin, K., Sönmez, Ö.F., Kuş, Z. (2012) "İlköğretim Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Turkish Studies, 7 (3) pp. 1695-1708 [TR Dizin]   
Karatekin, K., Merey, Z., Sönmez, Ö.F., Kuş, Z. (2012) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları", Turkish Studies, 7 (4)    
Karatekin, K., Sönmez, Ö.F., Kuş, Z. (2012) "Investigation of Primary School Students Communication Skills", Journal of Turkish Studies, 73 (7) pp. 1695-1708 Link DOI  
Karatekin, K., Merey, Z., Sönmez, Ö.F., Kuş, Z. (2012) "Social Studies Candidate Teachers Attitudes Towards Human Rights Education", Journal of Turkish Studies, 74 (7) pp. 2193-2207 [TR Dizin] Link DOI  
Merey, Z., Kuş, Z., Karatekin, K. (2012) "Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, KUYEB, 12 (2) pp. 1613-1632 [SSCI] Link    
Merey, Z., Kuş, Z., Karatekin, K. (2012) "İlköğretimde vatandaşlık eğitimi karşılaştırmalı kuramsal bir çalışma", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (3) pp. 795-821 [SCI]    
Zafer, K., Turhan, Ç. (2012) "İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Ülke Algıları", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (3)   
Zihni, M., Kadir, K., Zafer, K. (2012) "The vision of human rights education within the frame of the recommendations the united national and Council of Europe", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, (0) pp. 1100-1106 [SSCI]  
Zafer, K., Kadir, K., Zihni, M. (2012) "Geleceğin vatandaşları Gençler ulusal ve küresel problemleri nasıl algılamaktadırlar", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (4) pp. 837-868  
Taşdemir, A., Kuş, Z. (2011) "Yenilenen İlköğretim Programı ile İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin içerik Analizi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, KUYEB, 11 (4) pp. 155-177 [SSCI] Link    
Çetin, T., Kuş, Z., Karatekin, K. (2011) "Sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin gezi gözlem yöntemine ilişkin görüşleri", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5 (2) pp. 158-180  
Çelikkaya, T., Kuş, Z. (2011) "Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stratejileri", Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (29) pp. 321-336  
Kuş, Z., Çelikkaya, T. (2010) "Etkili Bir Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2) pp. 69-91  
Türkyılmaz, M., Kuş, Z. (2010) "Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları İlgi Alışkanlık ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri", Türk Kütüphaneciliği, 24 (1) pp. 11-32   
Kadir, K., Zafer, K., Faruk, S.Ö. (2010) "İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algıları", e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5 (4)   
Kadir, K., Faruk, S.Ö., Zafer, K. (2010) "Çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış öğretim etkinliklerinin uygulanması ile ilgili öğretmenlerin düşünceleri ve karşılaşılan sorunlar", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14 (2) pp. 139-154 [TR Dizin]  
Mustafa, T., Zafer, K. (2010) "Öğretmenlerin Okul Kalitesini Algılamalarındaki Farklılıklar", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2) pp. 183-196    
Bülent, A., Kadir, K., Zafer, K., Faruk, S.Ö. (2010) "Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi", e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5 (4)  
Kuş, Z., Karatekin, K. (2009) "Öğrencilerin okul ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1) pp. 183-196    
Kuş, Z., Karatekin, K. (2009) "İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2) pp. 589-604    
Çelikkaya, T., Kuş, Z. (2009) "Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmenlerin Kullandığı Yöntemler", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2) pp. 741-758  
Kuş, Z., Bertani, M., Ivan, L., Mert, H. (2023) "Gençlerin Dijital ve Geleneksel Politik Katılımı: İtalya, Türkiye ve Romanya Arasında Bir Karşılaştırma", Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu , Elazığ, Türkiye, (Kasım 2023
Kuş, Z., Mert, H. (2022) "Eğitimcilerin Dijital Yeterlilik Düzeyleri", Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu , Türkiye, (Eylül 2022
Kuş, Z., Mert, H. (2021) "Coğrafya, Kimlik ve Vatandaşlık: Coğrafya Öğretim Programları Üzerine Bir Analiz.", III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi. , Sivas, Türkiye, (Ekim 2021
Kuş, Z., Ozan, H., Adıyaman, M. (2019) "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin politik okuryazarlık becerisine yönelik görüşleri.", 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. , (Aralık 2019
Kuş, Z., Büşra, D. (2019) "Sosyal bilgiler öğretiminde güncel konuların kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri.", 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , (Aralık 2019
Kuş, Z., Ozan, H. (2019) "Nasıl bir vatandaş ? Görev ve sorumluluklarını bilen vatandaş: Erken Cumhuriyet Dönemi Vatandaşlık dersi öğretim programlarının analizi", 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi. , (Aralık 2019
Kuş, Z., Yakar, H. (2017) "Am I A Democratic Teacher? Social Studies Teachers’ Beliefs", International Conference On Awareness , Krakow, Polonya, (Aralık 2017
Kuş, Z., Yakar, H. (2017) "Social studies teachers’ beliefs and practices in classroom about democracy", International Conference On Awareness , Krakow, Polonya, (Aralık 2017
Öztürk, D., Kuş, Z. (2017) "Tartışmalı konuların öğretimi sosyal bilgiler sınıflarından yansımalar", Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES V). , (Haziran 2017
Öztürk, D., Kuş, Z. (2017) "Teaching Controversial Issues in the Classroom: Experiences of Social Studies Teachers", 6th International Humanities and Social Sciences Conference , (Mart 2017
Öztürk, D., Kuş, Z. (2017) "Teaching Controversial Issues in the Classroom: Views of Social Studies Teachers", 6th International Humanities and Social Sciences Conference , (Mart 2017
Kuş, Z., Yakar, H. (2017) "Türkiye’de Demokrasi Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması", 6.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6) , Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2017
Kuş, Z., Güneş, E., Başarmak, U., Yakar, H. (2017) "Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , Malatya, Türkiye, (Mayıs 2017
Karatekin, K., Topçu, E., Kuş, Z. (2016) "Ulusal Basında Kadının Yeri KAdın Odaklı Haber Açısından Bir Değerlendirme", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı , (Ekim 2016
Kuş, Z., Aksu, A. (2016) "Vatandaşlık Ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnançları", Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu , (Ekim 2016
Kuş, Z., Tarhan, Ö. (2015) "Politik Konuların Öğretimi Sosyal Bilgiler Sınıflarından Yansımalar", Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-IV) , (Aralık 2015
Kuş, Z., Karatekin, K., Elvan, Ö., Durdane, Ö. (2015) "Çocuk Ne Zaman Haber Olur Ulusal Yazılı Basında Bir Durum Çalışması", Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu , (Aralık 2015
Zihni, M., Zafer, K. (2014) "Higher Order Thinking Education In Social Studies Textbooks A Comparative Study", III. International Conference on Interdisciplinary Research in Education , (Ekim 2014
Kuş, Z. (2014) "Türkiye de Tartışmalı Konular ve Öğretimi Sosyal Bilgiler Ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Düşünceleri ve Uygulamaları", Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-III) , (Nisan 2014
Zafer, K., Durdane, Ö., Özlem, E. (2014) "Türkiye de Ebeveynlerin Öncelikli Olarak Yetiştirmek İstediği Vatandaş Profili", Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-III) , (Nisan 2014
Zafer, K., Zihni, M., Kadir, K. (2013) "Türkiye de ebeveynlerin çocuklarına öğretmeye çalıştığı ve okulda öğretilmesini istediği değerler", Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-II). , (Nisan 2013
Kuş, Z. (2013) "Political Literacy Status of Pre Service Social Studies Teacher", 5th World Conference on Education Sciences , (Şubat 2013 
Kuş, Z. (2013) "Participation Status of Primary School Students", 5th World Conference on Education Sciences , (Şubat 2013 
Zafer, K., Kadir, K., Zihni, M. (2012) "Citizens of the future how young people perceive local national and global problems", 4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship , (Mayıs 2012
Zihni, M., Kadir, K., Zafer, K., Zafer, K. (2012) "Primary school students opinions about democracy in their family", International Symposium on Social Studies Education , (Nisan 2012
Zihni, M., Kadir, K., Zafer, K., Zafer, K. (2012) "The vision of human rights education within the frame of the recommendations the United National and Council of Europe", International Symposium on Social Studies Education , (Nisan 2012
Kadir, K., Faruk, S.Ö., Zihni, M., Zafer, K. (2012) "Social studies candidate teachers attitudes concerning human rights education the case of Turkey", International Symposium on Social Studies Education , (Nisan 2012
Adem, T., Tezcan, K., Zafer, K. (2012) "The Use of Out Of School Learning Environments to CreateScientific Attitudes in Teacher Training Programs", 4th World Conference on Education Sciences , (pp. 2747-2752), (Şubat 2012
Adem, T., Zafer, K., Tezcan, K. (2012) "Out Of School Learning Environments in Values Education Science Centers and Museums", 4th World Conference on Education Sciences , (pp. 2765-2771), Barcelona, İspanya, (Şubat 2012 
Zihni, M., Zafer, K., Kadir, K. (2012) "Citizenship education in elementary education a comparative study", 4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship , (Mayıs 2012
Kadir, K., Zafer, K., Zihni, M. (2012) "The factors that influence social studies pre service teachers social participation in the solution of environmental problems", 4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship , (Mayıs 2012
Zihni, M., Zafer, K., Kadir, K. (2011) "Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler ders programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması", Değerler Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Ekim 2011
Zafer, K., Zihni, M., Kadir, K. (2011) "İlköğretim 4 ve 5 sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler", Değerler Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Ekim 2011
Kuş, Z. (2011) "Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında çocuğun bilgi edinme ve zararlı yayınlardan korunma hakkı", I. Türkiye çocuk ve medya kongresi , Türkiye, (Ekim 2011
Zafer, K., Zihni, M. (2011) "Uluslararası Göstergeler Demokrasimiz ve Eğitim", V. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Ekim 2011 
Kadir, K., Zafer, K., Faruk, S.Ö. (2010) "İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algıları", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2010
Murak, C., G, Ö., Zafer, K. (2010) "4 Sınıf Sosyal Bilgiler Programı nda Kullanılan Kavramların Öğrenci Düzeyine Uygunluğui", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2010
Bülent, A., Kadir, K., Zafer, K., Faruk, S.Ö. (2010) "Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2010
N, Y., F, S.Ö., Kadir, K., Zafer, K. (2010) "Prospective teachers used in some concepts of citizenship teaching level understandin", CiCe 12th Annual Conference , Barcelona, İspanya, (Mayıs 2010
Faruk, S.Ö., Kadir, K., Sönmez, K. (2009) "İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğretimi açısından iletişim becerilerinin değerlendirilmesi", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Ekim 2009
Faruk, S.Ö., Erkan, Y., Zafer, K., Kadir, K. (2009) "Sosyal bilgiler 6 7 sınıf ders kitaplarının fiziksel yapı içerik dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi", Fen, Sosyal Ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu , Türkiye, (Kasım 2009
Zafer, K., Faruk, S.Ö., Kadir, K. (2009) "Okulda yaşam biçimi olarak demokrasi eğitimi", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Ekim 2009 
Zafer, K., Murat, C. (2009) "Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 4 Sınıflarda sosyal bilgiler derslerine girmesinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi", IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Ekim 2009
Bülent, A., KAdir, K., Faruk, S.Ö., Zafer, K. (2009) "Sosyal bilgiler öğretiminde dönüştürülebilir sembol pekiştireçlerin öğrencilerin akademik başarısına etkisi", Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu , Türkiye, (Kasım 2009
Bülent, A., Zafer, K., KAdir, K., Faruk, S.Ö. (2009) "Sosyal bilgiler programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri", Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu , Türkiye, (Kasım 2009
Kuş, Z. (2020) "Türkiye'de ve Dünyada vatandaşlık eğitimi", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi   
Kuş, Z. (2016) "Sosyal Bilgiler Öğretimi", Türkiye : nobel yay  
Kuş, Z. (2023) "Politik okuryazarlık ve sosyobilimsel konular", Kitap: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sosyobilimsel Konular ve Öğretimi, : Eğiten Kitap  
Kuş, Z. (2022) "Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında İdeal Vatandaş ve Toplum", Kitap: Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, Ankara/Türkiye : Pegem    
Kuş, Z. (2021) "DİJİTAL OKURYAZARLIK VE VATANDAŞLIK", Kitap: Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar II, Ankara/Türkiye : Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi   
Kuş, Z. (2020) "Demokrasi ve Demokrasi Eğitimi", Kitap: İnsan hakları ve demokrasi eğitimi, Ankara/Türkiye : pegem  
Kuş, Z. (2019) "Rudolf Steiner", Kitap: Dünya Eğitimine Yön Verenler, Türkiye : milli Eğitim  
Kuş, Z. (2019) "Politik Okuryazarlık", Kitap: Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi, Ankara : pegem Akademi  
Kuş, Z. (2017) "Reflective Thinking in Social Studies Curricula", Kitap: New Approaches In Socıal Studıes Educatıon, : ISRES Publishing.  
Merey, Z., Kuş, Z. (2016) "Demokratik Vatandaşlık Ve Çocuk Hakları Eğitimi", Kitap: Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, Türkiye : Pegem Akademi  
Kuş, Z. (2016) "Hayat Bilgisi Öğretimde Medya ve Çocuk", Kitap: Hayat Bilgisi Öğretimi, Türkiye : Pegem Yay  
Kuş, Z. (2013) "Politik Okuryazarlık ve Aktif Vatandaşlık", Kitap: Sosyal bilgiler için çoklu okuryazarlıklar, Türkiye : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Research for Policy and Practice (ERPP), 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Research and Reviews, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Research and Reviews, 0
Üye, Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği, 2013-
Üye, İnsan Hakları il kurulu, 2011-2013
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmenlerin Kullandığı Yöntemler
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 16 9 3 0 31
2
İlköğretimde vatandaşlık eğitimi karşılaştırmalı kuramsal bir çalışma
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 5 16 1 0 23
3
Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Journal of Computer and Education Research
0 0 0 6 8 5 0 0 19
4
Sosyal bilgiler için çoklu okuryazarlıklar
0 0 0 1 1 13 0 0 15
5
Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi
0 0 0 0 0 11 3 0 14
6
Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, KUYEB
0 0 0 5 7 2 0 0 14
7
Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi
e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences
0 0 0 0 1 9 3 0 13
8
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stratejileri
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 9 0 0 11
9
Öğretmen Adayları Ve Öğretmenlerin Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 4 1 2 0 10
10
Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları İlgi Alışkanlık ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri
Türk Kütüphaneciliği
0 0 0 1 7 1 1 0 10
11
İlköğretim 4 ve 5 Sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler
Değerler Eğitimi Dergisi
0 0 0 4 4 1 0 0 9
12
Sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin gezi gözlem yöntemine ilişkin görüşleri
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 4 3 1 0 8
13
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkında İnançları.
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 1 7 0 0 8
14
İlköğretim 100 Temel Eserde Çocuk Hakları
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 6 1 0 8
15
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Çözümünde Sosyal Katılımları
İlköğretim Online
0 0 0 3 2 3 0 0 8
16
İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 6 0 0 0 7
17
Perceptions of Democracy of Primary School Students
Educational Sciences: Theory & Practice
0 0 0 2 3 0 1 0 6
18
Öğrencilerin okul ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 4 1 0 5
19
Türkiye'de ve Dünyada vatandaşlık eğitimi
0 0 0 0 0 5 0 0 5
20
Öğretmenlerin Okul Kalitesini Algılamalarındaki Farklılıklar
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 3 0 0 4
21
Türkiye’de Demokrasi Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (AÜEBED)
0 0 0 1 2 1 0 0 4
22
Etkili Bir Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 4 0 0 0 4
23
Political Literacy Status of Pre Service Social Studies Teacher
0 0 0 0 0 3 0 0 3
24
İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algıları
e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences
0 0 0 0 1 2 0 0 3
25
Meşrutiyetten Cumhuriyete Vatandaşlık Öğretim Programlarında Kimlik İnşası
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
26
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları
Turkish Studies
0 0 0 0 0 2 0 0 2
27
Political Education in Social Studies Classrooms
Journal of Theory and Practice in Education
0 0 0 0 0 2 0 0 2
28
İlköğretim Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Turkish Studies
0 0 0 0 1 1 0 0 2
29
When the child gets in the news A case study on the national written media in Turkey
Educational Media International
0 0 0 1 1 0 0 0 2
30
Science and Social Studies Teachers Beliefs and Practices about Teaching Controversial Issues Certain Comparisons
Journal of Social Science Education
0 0 0 1 1 0 0 0 2
31
Social Studies Candidate Teachers Attitudes Towards Human Rights Education
Journal of Turkish Studies
0 0 0 0 1 0 1 0 2
32
Social Studies Teachers’ Opinions and Practices Regarding Teaching Controversial Issues
Australian Journal of Teacher Education
0 0 0 0 0 1 0 0 1
33
İnsan hakları ve demokrasi eğitimi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
34
Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
35
Hayat Bilgisi Öğretimi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
36
İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Ülke Algıları
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
37
The Use of Out Of School Learning Environments to CreateScientific Attitudes in Teacher Training Programs
0 0 0 1 0 0 0 0 1
38
Yenilenen İlköğretim Programı ile İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin içerik Analizi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, KUYEB
0 0 0 0 1 0 0 0 1
39
The Value Preferences of the Parents in Turkey towards Their Children
Journal of Social Science Education
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2014) "Yayın teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2013) "Yayın teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2012) "Teşekkür Belgesi" AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2012) "Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2011) "Yayın teşvik Ödülü" AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2011) "Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2007) "Aylıkla Ödüllendirme" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(2006) "Teşekkür Belgesi" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(2006) "Teşekkür Belgesi" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(2005) "Teşekkür Belgesi" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(2004) "Teşekkür Belgesi" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kuş Zafer
-
2009 - 2014 36
Karatekin Kadir
-
2009 - 2014 25
Merey Zihni
-
2011 - 2014 16
Kadir Karatekin
Kastamonu Üniversitesi
2009 - 2018 15
Sönmez Ömer Faruk
-
2009 - 2012 11
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 - 2024 10
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2021 8
Zihni Merey
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2012 - 2016 7
Durdane Öztürk
-
2016 - 2019 5
Ömer Faruk Sönmez
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2012 4
Aksoy Bülent
-
2009 - 2010 4
Hüseyin Ozan
-
2019 - 2024 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 3
Ahi Evran Üniversitesi
2009 - 2011 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 3
Aysun Aksu
-
2016 - 2020 3
Öztürk Durdane
-
2014 - 2015 3
Ahi Evran Üniversitesi
2010 - 2014 2
Özge Tarhan
Pamukkale Üniversitesi
2015 - 2016 2
Ersin Topçu
Kastamonu Üniversitesi
2016 - 2018 2
Turhan Çetin
Gazi Üniversitesi
2011 - 2014 2
Elvan Özlem
-
2014 2
Kartal Tezcan
-
2012 2
Loredana Ivan
-
2023 2
Michele Bertani
-
2023 2
Özlem Elvan
-
2015 - 2016 2
Taşdemir Adem
-
2012 2
Ahi Evran Üniversitesi
2011 1
Özlem Elvan
-
2024 1
Aykut İridağ
-
2018 1
Büşra Arık
-
2018 1
Büşra Doğu
-
2022 1
Büşra Nur Altınok
-
2018 1
Civan Murak
-
2010 1
Civan Murat
-
2009 1
Çetin Turhan
-
2012 1
Doğu Büşra
-
2019 1
Fatoş Boyraz
-
2021 1
Kuş Sönmez
-
2009 1
Murat Adıyaman
-
2019 1
Öktem G
-
2010 1
Seda Önger
-
2020 1
Sönmez Ö F
-
2010 1
Türkyılmaz Mustafa
-
2010 1
Yeşiltaş Erkan
-
2009 1
Yörük N
-
2010 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
133.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
57.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
8.
227 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Bilgiler Eğitimi 227
Anahtar Kelimeler Sosyal Bilgiler Eğitimi, Hayat Bilgisi Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 40 130 120 30 145 175 110 65 122 75
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 432 . 372 . 428 . 512 . 397 . 356 . 514 . 551 . 470 . 133 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 292 . 220 . 236 . 319 . 194 . 176 . 285 . 305 . 260 . 57 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 48 . 26 . 31 . 58 . 32 . 18 . 44 . 65 . 49 . 8 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 43 . 23 . 26 . 52 . 25 . 14 . 32 . 54 . 43 . 4 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 4 7 11 3 7 4 6 3 6 4
Toplam Makale 2 2 3 2 2 2 4 1 4 4
Toplam Kitap 0 3 1 0 2 2 1 1 1 0
Toplam Bildiri 2 2 7 1 3 0 1 1 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 2 1 2 2 2 3 1 4 4
Makale (Ulusal) 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 3 1 0 2 1 1 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 2 2 7 1 3 0 1 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri