img
Does Science Education Contribute to Citizenship Education in Turkey?   
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Hilal MERT
Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü ESCI dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Journal of International and Comparative Education
Dergi ISSN 2232-1802
Dergi Tarandığı Indeksler ERIC, ESCI
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 11-2023
Cilt No 12
Sayı 2
Doi Numarası 10.14425/jice.2023.12.2.0913
Makale Linki http://dx.doi.org/10.14425/jice.2023.12.2.0913
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Does Science Education Contribute to Citizenship Education in Turkey?

Paylaş