img
Sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin gezi gözlem yöntemine ilişkin görüşleri  
Yazarlar
Turhan Çetin
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kadir Karatekin
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler Asos Index
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 03-2011
Cilt No 5
Sayı 2
Sayfalar 158 / 180
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş