img
The vision of human rights education within the frame of the recommendations the united national and Council of Europe  
Yazarlar
Merey Zihni
Karatekin Kadir
Kuş Zafer
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies
Dergi ISSN 1308-7711
Dergi Tarandığı Indeksler SSCI
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 12-2012
Sayfalar 1100 / 1106
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş