img
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkında İnançları.  
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Aysun Aksu
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler ULAKBİM
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 06-2017
Cilt No 5
Sayı 1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş