img
Identity Construction in Social Studies Curriculums from 1968 to the Present  
Yazarlar
Büşra Doğu
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı TAY Journal
Dergi ISSN 2618-589X
Dergi Tarandığı Indeksler H.W Wilson
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 12-2022
Cilt No 6
Sayı 2
Sayfalar 462 / 493
Makale Linki https://dergipark.org.tr/en/pub/tayjournal/issue/73174/1169591
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş