img
Özel eğitim öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2021
Öğrenci Adı ve Soyadı Aykut İridağ
Tez Danışmanı Zafer KUŞ