img
Investigation of Primary School Students Communication Skills  
Yazarlar
Kadir Karatekin
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Ömer Faruk Sönmez
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Journal of Turkish Studies
Dergi ISSN 1308-2140
Dergi Tarandığı Indeksler EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2012
Cilt No 73
Sayı 7
Sayfalar 1695 / 1708
Doi Numarası 10.7827/TurkishStudies.3765
Makale Linki http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=3765
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Investigation of Primary School Students Communication Skills

Paylaş