img
Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi  
Yazarlar
Aksoy Bülent
Karatekin Kadir
Kuş Zafer
Sönmez Ömer Faruk
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences
Dergi Tarandığı Indeksler ebsco
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2010
Cilt No 5
Sayı 4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş