img
Digital Competence of Educators in Turkey According to European Digital Competence Framework   
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Hilal MERT
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Journal of Learning and Teaching in Digital Age
Dergi ISSN 2458-8350
Dergi Tarandığı Indeksler eric
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2024
Cilt No 9
Doi Numarası 10.53850/joltida.1301592
Makale Linki http://dx.doi.org/10.53850/joltida.1301592
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Digital Competence of Educators in Turkey According to European Digital Competence Framework

Paylaş