img
Citizenship education through high school history in Turkey   
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Hilal MERT
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü ESCI dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Citizenship, Social and Economics Education
Dergi ISSN 1478-8047
Dergi Tarandığı Indeksler ERIC, ESCI
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 07-2023
Cilt No 22
Sayı 2
Doi Numarası 10.1177/14788047231190385
Makale Linki http://dx.doi.org/10.1177/14788047231190385
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Citizenship education through high school history in Turkey

Paylaş