img
Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması  
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Erhan GÜNEŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Uğur BAŞARMAK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hamza YAKAR
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Journal of Computer and Education Research
Dergi ISSN 2148-2896
Dergi Tarandığı Indeksler DRJI
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2017
Cilt No 5
Sayı 10
Sayfalar 298 / 316
Doi Numarası 10.18009/jcer.335806
Makale Linki http://dergipark.gov.tr/download/article-file/375736