img
Turkish Children's Construction of Identities Through Illustration in Life Sciences Textbooks   
Yazarlar
Arş. Gör. Hilal MERT
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Bulletin of Education & Research
Dergi ISSN ISSN-0555
Dergi Tarandığı Indeksler ERIC
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2023
Cilt No 45
Sayı 2
Makale Linki http://pu.edu.pk/home/journal/32/Current-Issue.html
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş