img
BİR MEDYA OKURYAZARLIĞI ÇALIŞMASI: ULUSAL BASINDA KADININ YERİ  
Yazarlar
Kadir Karatekin
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Ersin Topçu
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergi ISSN 1302-6879
Dergi Tarandığı Indeksler uluslararası
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 09-2018
Cilt No 39
Sayı 1
Sayfalar 397 / 430
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/43786/537746
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş