img
Gençlerin dijital ortamlarda siyasal katılımları
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2023
Öğrenci Adı ve Soyadı Güler Cender
Tez Danışmanı Zafer KUŞ