img
What Kind of Citizen? An Analysis of the Social Studies Curriculum in Turkey   
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Citizenship, Social and Economics Education
Dergi ISSN 2047-1734
Dergi Tarandığı Indeksler British Education Index
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2014
Cilt No 13
Doi Numarası 10.2304/csee.2014.13.2.132
Makale Linki http://dx.doi.org/10.2304/csee.2014.13.2.132
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
What Kind of Citizen? An Analysis of the Social Studies Curriculum in Turkey

Paylaş