img
Yenilenen İlköğretim Programı ile İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin içerik Analizi    
Yazarlar
Prof. Dr. Adem TAŞDEMİR
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
Yenilenen ilköğretim programının içeriği hakkında toplumun her kademesinin bilgilendirilmesi noktasında ulusal gazetelerde çıkan haberler önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışma ile de ulusal gazetelerin bu işlevi ortaya koyma biçimleri literatürde yer alan çalışmalarla birlikte karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bu anlamda 2004 ile 2007 yılları arasındaki ulusal gazetelerda, yeni programla ilgili haberler doküman incelemesi yoluyla elde edilerek, bilimsel olarak yayınlanan çalışmalarla paralelliği karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda 3 farklı kategori altında toplanan 14 gazetenin toplam 484 haber ve köşe yazısı doküman incelemesi yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda ulusal gazetelerde haberlerdeki kavram dağılımları incelendiğinde en fazla oranın 2004 yılında olduğu belirlenmiş ve yıllar geçtikçe oluşan kavramların oranı azalmıştır. Program hakkında bilgiler, ilk yıllarda resmi kişilerin vermiş olduğu demeçlerle, programın özüne girmeden başlıklar şeklinde haber yapılmış, ilerleyen yıllarda programın felsefesi, öğrenci merkezli olması, ölçme-değerlendirme boyutundaki ayrıntıları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Literatürde ise yeni programla ilgili yetersizlik/olumsuzluk ve içerik/tasarım kategorilerine ön plana çıkaran bulguların ağırlıklı olarak yer aldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, KUYEB
Dergi ISSN 1303-0485
Dergi Tarandığı Indeksler SSCI
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 04-2011
Cilt No 11
Sayı 4
Sayfalar 155 / 177
Makale Linki https://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/41fd86d30b87b894d566fdfb16382c52irTAM.pdf
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 5

Paylaş