img
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeyleri
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kastamonu Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2019
Öğrenci Adı ve Soyadı Aysun Aksu Demirtaş
Tez Danışmanı Zafer KUŞ