img
Social Studies Teachers’ Opinions and Practices Regarding Teaching Controversial Issues   
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Durdane Öztürk
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Australian Journal of Teacher Education
Dergi ISSN 1835-517X
Dergi Tarandığı Indeksler ERIC
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 08-2019
Cilt No 44
Sayı 8
Sayfalar 15 / 37
Doi Numarası 10.14221/ajte.2019v44n8.2
Makale Linki https://ro.ecu.edu.au/ajte/vol44/iss8/2/
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Social Studies Teachers’ Opinions and Practices Regarding Teaching Controversial Issues

Paylaş