img
Jean Jacques Rousseau'nun "Emile" adlı eserinde çocuk, çocuk eğitimi ve ideal vatandaş
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2019
Öğrenci Adı ve Soyadı Turgut Yılmaz
Tez Danışmanı Zafer KUŞ