img
Democratic Environments Offered to Children at School in the Family and Society The Case of Turkey   
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Educational Research for Policy and Practice
Dergi Tarandığı Indeksler Eric, Australian Education Index
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 06-2014
Cilt No 13
Sayı 34
Sayfalar 115 / 128
Doi Numarası 10.1007/s10671-013-9152-6