img
Teacher allocation policies and the unequal distribution of teachers across regions in Turkey  
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Diğer (Teknik, not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap krıtiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri)
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale
Dergi Adı Educational Research for Policy and Practice
Dergi ISSN 1573-1723
Dergi Tarandığı Indeksler ERIC
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 06-2015
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş