img
Science and Social Studies Teachers Beliefs and Practices about Teaching Controversial Issues Certain Comparisons   
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SCOPUS dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Journal of Social Science Education
Dergi Tarandığı Indeksler scopus
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 10-2015
Cilt No 14
Sayı 3
Sayfalar 84 / 97
Doi Numarası 10.2390/jsse-v14-i3-1385
Makale Linki file:///C:/Users/science/Downloads/1385-3449-1-PB%20(1).pdf