img
Covid-19 Salgını Süresince Eğitimde Fırsat Eşit(siz)liği: Öğretmen ve Ebeveyn Görüşleri   
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Hilal MERT
Türkiye
Fatoş Boyraz
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Dergi ISSN 2147-1908
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2021
Doi Numarası 10.17943/etku.913684
Makale Linki http://dx.doi.org/10.17943/etku.913684