img
Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları İlgi Alışkanlık ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri   
Yazarlar
Prof. Dr. Mustafa TÜRKYILMAZ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
Okuma, yaşam boyu öğrenmenin geçekleştirilmesi için gerekli olan bir edinimdir. Bireyler okuma becerilerini kullanabildikleri ve okuduklarını anlayıp eleştirebildikleri oranda demokratik toplumsal sistem içerisinde yer edinebilirler. Model niteliğindeki öğretmen adaylarının, böylesine önemli bir kazanıma ne oranda sahip oldukları, öğretmen adayları tarafından okuma stratejilerinin ne oranda kullanıldığı cevaplanması gereken önemli sorulardır. Bu çalışma, bu sorulara cevap bulmak amacıyla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümlerinden 577 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre Türkçe öğretmeni adaylarının okuma sıklıkları sosyal bilgiler öğretmeni adaylarına göre yüksek çıksa da genelde öğretmen adaylarının okuma sıklıkları düşük oranda gerçekleşmiştir. Gün içerisinde kitle iletişim araçlarına ayrılan sürenin okumaya ayrılan süreyi olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Kütüphane kullanma alışkanlığının zayıf olduğu, kütüphanelerin ders çalışmak, gazete-dergi okumak için kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca kız öğrencilerin okuma sıklıkları ve okuma stratejilerinin kullanımı bakımından erkeklere oranla daha üst düzeyde oldukları da çalışmanın bulguları arasındadır. Araştırmada okuma sıklıkları ile okuma stratejilerinin kullanımı arasında olumlu yönde bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Türk Kütüphaneciliği
Dergi Tarandığı Indeksler Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)"
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 03-2010
Cilt No 24
Sayı 1
Sayfalar 11 / 32
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 39

Paylaş