img
Meşrutiyetten Cumhuriyete Vatandaşlık Öğretim Programlarında Kimlik İnşası   
Yazarlar
Hüseyin Ozan
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
Dergi ISSN 2458-9624
Dergi Tarandığı Indeksler Türk Eğitim Indeksi
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2021
Cilt No 8
Sayı 2
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/etad
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş