img
Çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış öğretim etkinliklerinin uygulanması ile ilgili öğretmenlerin düşünceleri ve karşılaşılan sorunlar  
Yazarlar
Karatekin Kadir
Sönmez Ömer Faruk
Kuş Zafer
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler ÜBİTAK ULAKBİM Index
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2010
Cilt No 14
Sayı 2
Sayfalar 139 / 154
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş