img

Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Fen Bilgisi Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
80
Atıf
671
h-index
16
Proje
19
WoS
Yayın
29
Atıf
642
h-index
16
Scopus
Yayın
28
Atıf
653
h-index
16
Google Scholor
Yayın
60
Atıf
911
h-index
19
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), 2001, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1990, 1994
Araştırma Alanları
Anorganik Kimya, Teorik Kimya
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), 2001, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1990, 1994
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 65, Güz, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Anorganik Kimya
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Teorik Kimya
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Kimya, Türkiye
2013-, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya, Türkiye
2009-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2014-2015, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2012-2019, Bologna Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Aslan, Yüksek Lisans, Öğretmen adaylarının ortaokullarda kolaylaştırıcı kişi uygulamasına yönelik yeterliliklerinin belirleme ölçeği geliştirme çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Zehra Demir, Yüksek Lisans, 8.sınıf Fen Bilimleri dersindeki kaynaştırma öğrencileri için portfolyo dosyası hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi: "Mevsimler ve iklim örneği", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nevin Karakurt, Yüksek Lisans, Öğretmen adaylarının bireyselleştirilmiş eğitim programına yönelik öz yeterliklerini belirleme ölçeği geliştirme ve uygulama çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
İlknur Demir, Yüksek Lisans, Ortaokul öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Yeşim Taktat Ateş, Yüksek Lisans, Özel eğitim öğretmenlerinin fen bilimlerine yönelik öz-yeterlik inançları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Rıdvan Buyrukbilen, Yüksek Lisans, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kimya Laboratuvar Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine, Tutum Ve Algılarına Etkisinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2024
Piperazin Türevleri ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, DFT Çalışmaları, Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Heteroatomlu Halka İçeren Bileşiklerin Sentezi ve Optiksel Özelliklerinin Teoriksel Metotlar Kullanılarak İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2020-2021
Tiyadiazol İçeren Tek Kristal Moleküllerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Aktivitelerinin Deneysel ve Moleküler Doking Yöntemi İle İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayakizi Kavramına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Öğrenilmesi ve Ekolojik Ayakizlerinin Hesaplanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Bireylerin Enerji Tüketim Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Değer İnanç Norm Teorisi Kapsamında İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Destek Eğitim Öğretmenlerinin Fen Dersine Yönelik Öz-Yeterliklerinin İnanç Düzeyinin Belirlenmesi (Kırşehir İl Örneği) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Dersine Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi (Kırşehir İli Örneği) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Tiyadiazol İçeren Tek Kristal Moleküllerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Aktivitelerinin Deneysel ve Moleküler Doking Yöntemi İle İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Yeni piperazin türevleri ve komplekslerinin sentezi, antimikrobial aktivitelerinin ve yapı aktiflik ilişkisinin kurulması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
New bioactive Ag (I) Complexes with alkyl sulfonic acide hydrazides: Synthesis, characterization, computational studies, antibacterial, and anticarbonic anhydrase II (hCAII) activities (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
2- Hidroksiasetofenon-N-Metil-Para Toluensülfonilhidrazon ve bazı geçiş metal komplekslerinin sentezi yapılarının aydınlatılması ve antibakteriyel özelliklerinin ve enzim inhibisyonun incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2015
Bitkilerde yeni karbonik anhidraz ve glutation redüktaz inhibitörlerinin sentezi karekterizasyonu ve uygulaması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2013-2015
Aromatik metansulfonilhidrazon türevleri ile Ni II Pd II Pt II komplekslerinin sentezi yapılarının aydınlatılması antibakteriyel ve karbonik anhidraz enzim inhibitör özelliklerinin incelenmesi FEF 05 2012 12 (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2014
BAZI SÜLFONAMİT TÜREVLERİNİN P VE D BLOĞU ELEMENTLERİ İLE KOMPSLEKLERİNİN SENTEZİ,ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNE KARŞI İNHİBİTÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2011-2013
Bazı sülfonamit türevlerinin p ve d bloğu elementleri ile komplekslerinin sentezi antibakteriyel özelliklerinin belirlenmesi DFT yöntemi ile kuantum kimyasal parametrelerinin hesaplanması ve yapı aktivite ilişkilerinin incelenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2010-2012
Propansülfonamit türevlerinin sentezi biyolojik aktifliklerinin incelenmesi ve Kantitatif Yapı Aktiflik İlişkisi nin QSAR belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2007-2009
Alkilsülfonamid hidrazitlerin Kantitatif Yapı Aktiflik İlişkisinin QSAR İncelenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2006-2008
Yeni sülfonilhidrazit ve sülfonil hidrazonlar ile bunların geçiş metal Komplekslerinin sentezi kuantum mekaniksel yöntemlerle konformasyon IR ve NMR hesaplamalarının yapılması biyolojik aktifliklerinin incelenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2005-2008
Kayıt Yok
Uzun, D., Gündüzalp, A.B., Gümüşparlak, G., Özmen, Ü.Ö., Özbek, N., Aktan, E. (2022) "Copper(II) sulfonamide complexes having enzyme inhibition activities on carbonic anhydrase I: synthesis, characterization and inhibition studies", JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY, 19 (1) p. 15 [SCI] DOI      
Uzun, D., Gündüzalp, A.B., Gümüşparlak, G., Özmen, Ü.Ö., Özbek, N., Aktan, E. (2022) "Copper(II) sulfonamide complexes having enzyme inhibition activities on carbonic anhydrase I: synthesis, characterization and inhibition studies", JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY, 19 (0) pp. 55-69 [SCI Expanded] Link DOI  
Uzun, D., Erdoğdu, E., Gündüzalp, A.B., Özmen, Ü.Ö., Öztürk, A., Özbek, N., Kaya, K., Abdulmajet, O. (2021) "New sulfonylhydrazones containing methane sulfonic acid hydrazıde havıng human anticarbonic anhydrase and antimicrobıal activıty: synthesis, spectroscopic characterization, electrochemical properties, and biological activıties", Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 40 (2) pp. 181-196 [SCI Expanded] Link DOI     
Ateş, Y.T., Ateş, H., Özbek, N., Afacan, Ö. (2019) "Special education teachers’ self-efficacy beliefs toward science course", Science Education International, 30 (4) pp. 241-250 Link DOI    
Özbek, N., Özmen, Ü.Ö., Altun, A.F., Şahin, E. (2019) "Sulfonamide-derived hydrazone compounds and their Pd (II) complexes: Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray structure determination, in vitro antibacterial activity and computational studies", Journal of Molecular Structure, 1196 (0) pp. 707-719 [SCI] Link DOI      
Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Investigation of Social Media Addiction of High School Students", International Journal of Educational Methodology, 5 (2) pp. 235-245 Link DOI   
Akman, A.Y., Özbek, N., Afacan, Ö. (2018) "Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Elementlerin İsimlerinin Doğrudan Öğretim Yöntemi Kullanılarak Öğretimi", Researcher: Social Science Studies, 6 (1) pp. 23-39    
Özbek, N., Mamaş, S., Alyar, S., Erdoğdu, T., Kaya, K., Karacan, N. (2018) "Synthesis, characterization, DFT studies of piperazine derivatives and its Ni(II), Cu(II) complexes as antimicrobial agents and glutathione reductase inhibitors", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1171 (0) pp. 834-842 [SCI] Link DOI      
Özmen, Ü.Ö., Özbek, N., Genç, Z.K., İlbiz, F., Gündüzalp, A.B. (2017) "New Bioactive Silver(I) Complexes: Synthesis, Characterization, Anticancer, Antibacterial and Anticarbonic Anhydrase II Activities", Journal of molecular Structure, 1138 (0) pp. 55-63 [SCI]      
Özbek, N., Alyar, S., Memmi, B.K., Gündüzalp, A.B., Bahçeci, Z., Alyar, H. (2017) "Synthesis, characterization, computational studies, antimicrobial activities and carbonic anhydrase inhibitor effects of 2-hydroxy acetophenone-N-methyl p-toluenesulfonylhydrazone and its Co(II), Pd(II), Pt(II) complexes", Journal of Molecular Structure, 1127 (0) pp. 437-448 [SCI] Link DOI     
Afacan, Ö., Özbek, N., Aydoğdu, M. (2017) "Son Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Üzerine Düşünceleri", Researcher:Social Science Studies, 5 (2) pp. 304-320 Link DOI   
Gündüzalp, A.B., Özsen, İ., Alyar, H., Alyar, S., Özbek, N. (2016) "Biologically active Schiff bases containing thiophene furan ring andtheir copper II complexes Synthesis spectral nonlinear optical and density functional studies", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1120 (0) pp. 256-266 [SCI]      
Gündüzalp, A.B., Parlakgümüş, G., Uzun, D., Özmen, Ü.Ö., Özbek, N., Sarı, M., Tunç, T. (2016) "Carbonic anhydrase inhibitors Synthesis characterization and inhibition activities of furan sulfonylhydrazones against carbonic anhydrase I hCA I", Journal of Molecular Structure, 1105 (0) pp. 332-340 [SCI] Link DOI      
Alyar, S., Alyar, H., Özmen, Ü.Ö., Şahin, Ö., Kaya, K., Özbek, N., Gündüzalp, A.B. (2015) "Synthesis characterization antibacterial activity and quantum chemical studies of N Acetyl propane sulfonic acid hydrazide", Journal of Molecular Structure, 1094 (0) pp. 237-245 [SCI] Link DOI      
Goudarziafshar, H., Rezaeivala, M., Fayezeh, K., Abbasityule, Y., Yousefi, S., Özbek, N., Eigner, V., Dusek, M. (2015) "Synthesis characterization and crystal structures of new Zinc II and Nickel II complexes containing morpholine moiety and their antibacterial studies", Journal of the Iranian Chemical Society, 12 (1) pp. 113-119 [SCI] Link DOI      
Özmen, Ü.Ö., İlbiz, F., Gündüzalp, A.B., Özbek, N., Tekin, S., Hamurcu, F., Genç, Z.K. (2015) "Alkyl sulfonic acide hydrazides Synthesis characterization computational studies and anticancer antibacterial anticarbonic anhydrase II hCA II activities", Journal of Molecular Structure, 1100 (0) pp. 464-474 [SCI] Link DOI      
Goudarziafshar, H., Yousefi, S., Abbasityule, Y., Dusek, M., Eigner, V., Rezaeivala, M., Özbek, N. (2015) "Hg II and Zn II complexes based on 1 3 dimorpholinopropane Synthesis crystal structures and antibacterial activities", Chınese Journal of Inorganic Chemistry, 31 (6) pp. 1076-1084 [SCI Expanded]   
Özmen, Ü.Ö., Aktan, E., Firdevs, İ., Gündüzalp, A.B., Özbek, N., Sarı, M., Çelik, Ö., Saydam, S. (2014) "Characterization antibacterial anticarbonic anhydrase II isoenzyme anticancer electrochemical and computational studies of sulfonic acid hydrazide derivative and its Cu II complex", Inorganica Chimica Acta, 423 (0) pp. 194-203 [SCI] Link DOI      
Alyar, S., Özbek, N., Yıldırım, S., İde, S., Butcher, R. (2014) "Experimental and computational study on 2 2 1E 2E hydrazine 1 2 diylidenedi 1E eth 1 yl 1 ylidene diphenol and its Ni II Pt II Pd II complexes", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 130 (0) pp. 198-207 [SCI] Link DOI       
Karacan, M.S., Serhat, M., Sergei, Z., Kupriyanova, E., Shitov, A., Klimov, V., Özbek, N., Özmen, Ü.Ö., Gündüzalp, A.B., Schmitt, F.J., Karacan, N., Friedrich, T., Los, D., Carpentier, R., Allakhverdiev, S. (2014) "Screening of novel chemical compounds as possible inhibitors of carbonic anhydrase and photosynthetic activity of photosystem II", Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 137 (0) pp. 156-167 [SCI] Link DOI       
Özmen, Ü.Ö., Akkaya, N., Özbek, N. (2013) "New nickel II palladium II platinum II complexes with aromatic methanesulfonylhydrazone based ligands Synthesis spectroscopic characterization and in vitro antibacterial evaluation", Inorganica Chimica Acta, 400 (0) pp. 13-19 [SCI] Link DOI      
Özbek, N., Alyar, S., Alyar, H., Şahin, E., Karacan, N. (2013) "Synthesis characterization and anti microbial evaluation of Cu II Ni II Pt II and Pd II sulfonylhydrazone complexes 2D QSAR analysis of Ni II complexes of sulfonylhydrazone derivatives", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 108 (0) pp. 123-132 [SCI] Link DOI       
Alyar, S., Özbek, N., İskeleli, N.O., Karacan, N. (2013) "Synthesis characterization and antimicrobial activity of copper II complexes with N N propanediyl bis benzenesulfonamide and N N ethanediyl bis 2 methylbenzenesulfonamide", Medicinal Chemistry Research, 22 (5) pp. 2051-2060 [SCI Expanded] Link DOI      
Özbek, N., Saliha, A., Serhat, M., Şahin, E., Karacan, N. (2012) "Synthesis crystal structure antibacterial activities and electrochemical studies of new N N polymethylene bis sulfonamides", Journal of Molecular Structure, 1010 (0) pp. 1-7 [SCI] Link DOI      
Alyar, H., Ünal, A., Alyar, S., Karacan, N., Özbek, N. (2012) "Conformational analysis vibrational and NMR spectroscopic study of the methanesulfonamide N N 1 2 ethanediylbis", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 91 (0) pp. 39-47 [SCI] Link DOI       
Alyar, H., Alyar, S., Ünal, A., Özbek, N., Karacan, N. (2012) "Synthesis characterization and antimicrobial activity of m toluenesulfonamide N N 1 2 ethanediylbis mtsen and Cu II phenanthroline 2 mtsen complex", Journal of Molecular Structure, 1028 (0) pp. 116-125 [SCI] Link DOI      
Alyar, H., Saliha, A., Özbek, N. (2012) "Conformational analysis and nonlinear optical properties of the N N pentamethylenebis salicylideneiminato manganese II complexs", Journal Of Optoelectronıcs And Advanced Materıals, 14 (3) pp. 323-328 [SCI Expanded]      
Gündüzalp, A.B., Özbek, N., Karacan, N. (2012) "Synthesis characterization and antibacterial activity of the ligands including thiophene furan ring systems and their Cu II Zn II complexes", Medicinal Chemistry Research, 21 (11) pp. 3435-3444 [SCI Expanded] Link DOI      
Alyar, S., Zengin, H., Özbek, N., Karacan, N. (2011) "Synthesis characterization spectroscopic properties theoretical calculation and antimicrobial activity of new aryldisulfonamides", Journal of Molecular Structure, 992 (1) pp. 27-32 [SCI] Link DOI      
Saliha, A., Özbek, N., Kübra, K., Karacan, N. (2011) "Quantitative structure activity relationships studies for prediction of antimicrobial activity of synthesized disulfonamide derivatives", Medicinal Chemistry Research, 20 (2) pp. 175-183 [SCI Expanded] Link DOI      
Özbek, N., Özcan, Y., Kavak, G., Karacan, N., İde, S. (2009) "Structure antibacterial activity and theoretical study of 2 hydroxy 1 naphthaldehyde N methylethanesulfonylhydrazone", Journal of Molecular Structure, 919 (1) pp. 154-159 [SCI] Link DOI      
Özbek, N., Saliha, A., Karacan, N. (2009) "Experimental and theoretical studies on methanesulfonic acid 1 methylhydrazide Antimicrobial activities of its sulfonyl hydrazone derivatives", Journal of Molecular Structure, 938 (1) pp. 48-53 [SCI] Link DOI      
Özbek, N., Hikmet, K.T., Karacan, N., Tülay, B. (2007) "Synthesis characterization and antimicrobial activity of new aliphatic sulfonamide", Bioorganic Medicinal Chemistry, 15 (15) pp. 5105-5109 [SCI] Link DOI       
Özbek, N., Güler, S., Peter, Z. (2006) "Nucleophilic attack by bromide ions as a first step of conversion of Se VI to Se IV", Talanta, 69 (1) pp. 25-31 [SCI Expanded] Link DOI    
Özbek, N., Aslan, M. (2023) "Öğretmen Adaylarının Kolaylaştırıcı Kişi Uygulamasına Yönelik Özyeterlilik Ölçeği (ÖAKUÖYÖ): ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", 4TH INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , Rize, Türkiye, (Haziran 2023
Kantoğlu, Ü., Özmen, Ü.Ö., Özbek, N. (2020) "Synthesis, structural characterization and biological evaluation of boron-containing alkyl sulfonyl hydrazones", 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020) , (Mart 2020 
Karahan, M., Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarının Bilimsel Tutumlarına Etkisi", 13. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu , (pp. 983-993), (Aralık 2019
Karahan, M., Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel YaratıcılıklarınınFen Bilimleri Ders Başarısına Etkisi", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (pp. 994-1002), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2019
Akkuş, A., Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersinde Uygulanan Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2019, Kırşehir, Türkiye , (Aralık 2019
Akkuş, A., Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi.", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (Aralık 2019
Akkuş, A., Afacan, Ö., Özbek, N. (2019) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Beyin Yarı Kürelerinin Baskınlığı ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (Aralık 2019
Karakurt, N., Özbek, N., Afacan, Ö. (2019) "Öğretmen Adayları Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Öz Yeterlik Ölçeği (ÖBEPÖYÖ): Ölçek Geliştirme Çalışması.", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2019, Kırşehir, Türkiye , (Aralık 2019
Karakurt, N., Özbek, N., Afacan, Ö. (2019) "Destek ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Kırşehir İli Örneği).", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (Aralık 2019
Karakurt, N., Özbek, N., Afacan, Ö. (2019) "Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Sınıflardaki Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumları.", 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (Aralık 2019
Özbek, N., Gündüzalp, A.B. (2019) "YENİ AROMATİK PİPERAZİN BİLEŞİĞİ: SENTEZİ, FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ, HESAPLAMA ÇALIŞMALARI VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTE", IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık, , (Aralık 2019
Gündüzalp, A.B., Özbek, N. (2019) "2,2’-(PİPERAZİN-1,4-DİİL) BIS N’-((Z)-1-(2-HİDROKSİNAFTALEN-1-İL)ETİLİDEN)) ASETOHİDRAZİD’İN SENTEZİ, ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ VE TEORİK NMR ÇALIŞMALARI", IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık, , (Aralık 2019
Özbek, N., Gündüzalp, A.B. (2019) "2,2’-(PİPERAZİN-1,4-DİİL)BİS(N’-((Z)-2,4-DİHİDROKSİBENZİLİDEN)ASETOHİDRAZİT) BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ, YAPISININ AYDINLATILMASI VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMES", IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık, , (Aralık 2019
Akkuş, A., Afacan, Ö., Özbek, N. (2018) "Fen Eğitimi Alanında 2007-2017 Yılları Arasında Yapılan Robotik Kodlama Çalışmalarının İncelenmesi", II. International Scientific And Vocational Studies Congress , (Aralık 2018
Şanlı, D., Afacan, Ö., Özbek, N., Aydoğdu, M. (2018) "Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Tutumlarının Tespiti (Kırşehir İli Örneği", II. International Scientific And Vocational Studies Congress , (Eylül 2018
Demir, İ., Özbek, N., Afacan, Ö. (2018) "Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Boşaltım Sisteminin Doğrudan Öğretim Yöntemi Kullanılarak Öğretimi", II. International Scientific And Vocational Studies Congress , (Eylül 2018
Akkuş, A., Afacan, Ö., Özbek, N. (2018) "Fen Bilgisi İle Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi", II. International Scientific And Vocational Studies Congress , (Eylül 2018
Akyıldız, F., Gündüzalp, A.B., Alyar, H., Özsen, İ., Özbek, N., Alyar, S. (2017) "Synthesis, Characterization, DFT Calculations and Antimicrobial Studies of Heteroaromatic Diimines and Their Copper(II) Complexes", 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017) , (Ağustos 2017 
Alyar, S., Alyar, H., Özbek, N. (2017) "Bazı Sülfonilhidrazon Türevlerinin Yapısal ve Elektronik özelliklerinin PM3 ve DFT Yöntemleriyle İncelenmesi, Yapı-Aktivite İlişkilerinin (SAR) değerlendirilmesi", IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies , (Nisan 2017
Alyar, S., Alyar, H., Özbek, N. (2017) "Bazı disülfonamit bileşiklerinin Yapı-Aktivite İlişkisinin İncelenmesi (SAR)", IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies , (Nisan 2017
Özbek, N., Özmen, Ü.Ö., Altun, A.F. (2017) "Synthesis, Characterization, Computational Studies andAntimicrobial Activity of bis(3,5-di-tert-bütil-2-hydroxyacetophenonepropanesulfonylhydrazone) Pd(II)", IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies , (Nisan 2017 
Özbek, N., Özmen, Ü.Ö., Altun, A.F. (2017) "New aromatic/heteroaromatic propanesulfonylhydrazonecompound: Synthesis, Physical properties, ComputationalStudies and Antimicrobial Activity", IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies , (Nisan 2017 
Özbek, N., Özmen, Ü.Ö., Altun, A.F. (2017) "Bis(5-Klor,2-Hidroksiasetofenonpropansülfonilhidrazonato)Pd(II) Kompleksinin Sentezi Yapısının Aydınlatılması,Antibakteriyel Özelliklerinin ve Yapı Aktiflik İlişkisininİncelenmesi", IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies , (Nisan 2017 
Özbek, N., Özmen, Ü.Ö., Altun, A.F. (2017) "5-Klor,2-Hidroksiasetofenon PropansülfonilhidrazonBileşiğinin Sentezi Yapısının Aydınlatılması, AntibakteriyelÖzelliklerinin ve Yapı Aktiflik İlişkisinin İncelenmesi", IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies , (pp. 193), (Nisan 2017 
Ateş, Y.T., Özbek, N., Afacan, Ö., Ateş, H. (2017) "DETERMINATION OF SELF-EFFICACY OF SPECIAL EDUCATION TEACHERSTOWARDS SCIENCE COURSE", 3RD INTERNATIONAL CONGRESS onEDUCATION SCIENCES AND LEARNINGTECHNOLOGY (ICESLT) , (pp. 19), (Kasım 2017
Yüksel, M., Afacan, Ö., Özbek, N., Aydoğdu, M. (2017) "FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", I. International Scientific and Vocational Studies Congress463 , (pp. 462-463), (Kasım 2017
Ateş, Y.T., Özbek, N., Afacan, Ö. (2017) "SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)", I. International Scientific and Vocational Studies Congress , (pp. 412-413), (Kasım 2017
Buyukbilen, R., Özbek, N., Afacan, Ö. (2017) "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", I. International Scientific and Vocational Studies Congress , (pp. 411), (Kasım 2017
Özbek, N., Erdoğdu, T., Alyar, S., Karacan, N. (2017) "YENİ PİPERAZİN TÜREVİ VE Nİ(II) , CU(II) KOMPLEKSLERİ SENTEZİ, ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ VE YAPI -AKTİFLİK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ", I. International Scientific and Vocational Studies Congress , (pp. 604), (Kasım 2017 
Özbek, N., Erdoğdu, T., Alyar, S., Karacan, N. (2017) "PİPERAZİN HALKASI İÇEREN SCHİFF BAZI VE CU(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, YAPISININ AYDINLATILMASI, BİYOLOJİK VE TEORİK ÇALIŞMALAR", I. International Scientific and Vocational Studies Congress , (pp. 603), (Kasım 2017 
Ünal, A., Özbek, N., Alyar, S., Alyar, H. (2017) "CHARACTERIZATION, VIBRATIONAL AND NMR SPECTROSCOPICSTUDY OF 2 DIETHYL 2,2’xx-(PIPERAZINE-1,4-DIYL)DIACETATEMOLECULE", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress , (pp. 242), Antalya, Türkiye, (Aralık 2017
Ünal, A., Özbek, N., Alyar, S., Alyar, H. (2017) "ELECTRONIC CHARACTERISTICS AND NONLINEAR OPTICALPROPERTIES OF DIETHYL 2,2’xx- (PIPERAZINE-1,4-DIYL) DIACETATECOMPONENT", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress , (pp. 241), Antalya, Türkiye, (Aralık 2017
Özbek, N., Çolak, N. (2016) "THE SYNTHESIS OF SCHIFF BASE METHYL 2 5 CHLORO 2 HYDROXYBENZYLIDENE AMINO 6 ETHYL 4 5 6 7 TETRA HYDROTHIENO 2 3 C PYRIDINE 3 CARBOXYLATE AND INVESTIGATION OF ITS ELECTROCHEMICAL PROPERTIES AND ANTİBACTERİAL ACTİVİTİES", 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS , (Ekim 2016
Özbek, N., Kaya, K. (2016) "CHARACTERİZATİON CRYSTAL STRUCTURE AND COMPUTATION OF CHEMICAL SHIFT TENSOR AND OF 2 2 HYDROXY 3 METHOXYPHENYL METHYLENE HYDRAZONE", 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS , (Ekim 2016
Özbek, N., Çolak, N. (2016) "SYNTHESİS ANTİBACTERİAL ACTİVİTİES AND ELECTROCHEMİCAL STUDİES THE SYNTHESIS OF SCHIFF BASE METHYL 2 2 HYDROXYBENZYLIDENE AMINO 6 ETHYL 4 5 6 7 TETRA HYDROTHIENO 2 3 C PYRIDINE 3 CARBOXYLATE", 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies , (Aralık 2016
Özbek, N., Çolak, N. (2016) "New Aromatic Aminothiophenes Compound Synthesis Characterization Antibacterial Anticarbonic Anhydrase II hCA II Activities", 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS , (Ekim 2016
Özbek, N., Özmen, Ü.Ö., Gündüzalp, A.B., İlbiz, F. (2016) "NEW BIOACTIVE AG I COMPLEXES WITH ALKYL SULFONIC ACIDE HYDRAZIDES SYNTHESIS CHARACTERIZATION COMPUTATIONAL STUDIES ANTIBACTERIAL ANDANTICARBONIC ANHYDRASE II HCAII ACTIVITIES", 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies , (Aralık 2016 
Gündüzalp, A.B., Özmen, Ü.Ö., Özbek, N. (2015) "Carbonic Anhdrase I Inhibitor Determinatıon of Inhibition Effect of Bis Furan 2 aldehydemethanesulfonylhdrazone copper II chloride by Spectrophotometric Metod", 11thInternational Symposıum on Pharmaceutical Science .Ankara Universty , Ankara, Türkiye, (Haziran 2015  
ÖZBEK, N., Alyar, S., Karacan, N. (2007) "Synthesis, characterization and antimicrobial activity of new butanesulfonamides", , (pp. 128)  
Alyar, S., ÖZBEK, N., Karacan, N. (2007) "Synthesis and antimicrobial activity of new substituted arylsulfonamides", , (pp. 126-127)  
Özbek, N., Karakurt, T. (2023) "NEW IMIN DERIVATIVES ;ANTIMICROBIAL ACTIVITY, MOLECULAR DYNAMICS", Chisinau/Moldova : Lambert Academic Publishing  
Karakurt, T., Özbek, N. (2022) "NEW IMIN DERIVATIVES ANTIMICROBIAL ACTIVITY MOLECULAR DOCKING", Moldova : LAP LAMBERT ACADEMİC PUBLISHING  
Özbek, N., Karakurt, T., Muhammet, S.M. (2021) "DFT CALCULATIONS OF PIPERAZINE DERIVATIVES AS ANTI-MICROBIAL AGENTS", Moldova : LAP LAMBERT ACADEMİC PUBLISHING  
Karakurt, T., Özbek, N. (2020) "New piperazines: Molecular Docking, Theoretical and Biological Studies", Beau Bassin/Mauritus : LAP LAMBERT Academic Publishing  
Özbek, N., Gündüzalp, A.B. (2019) "NEW PIPERAZINE DERIVATIVES: BIOLOGIC AND SPECTROSCOPIC STUDY", : LAP LAMBERT ACADEMİC PUBLISHING   
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF SAUDI CHEMICAL SOCIETY, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Synthesis characterization and antimicrobial activity of new aliphatic sulfonamide
Bioorganic Medicinal Chemistry
128 10 0 4 0 1 0 0 143
2
Structure antibacterial activity and theoretical study of 2 hydroxy 1 naphthaldehyde N methylethanesulfonylhydrazone
Journal of Molecular Structure
55 1 0 1 0 0 0 0 57
3
Biologically active Schiff bases containing thiophene furan ring andtheir copper II complexes Synthesis spectral nonlinear optical and density functional studies
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
38 6 0 3 0 0 0 0 47
4
New nickel II palladium II platinum II complexes with aromatic methanesulfonylhydrazone based ligands Synthesis spectroscopic characterization and in vitro antibacterial evaluation
Inorganica Chimica Acta
32 5 0 2 0 0 0 0 39
5
Synthesis characterization and anti microbial evaluation of Cu II Ni II Pt II and Pd II sulfonylhydrazone complexes 2D QSAR analysis of Ni II complexes of sulfonylhydrazone derivatives
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
34 2 0 1 0 0 0 0 37
6
Experimental and theoretical studies on methanesulfonic acid 1 methylhydrazide Antimicrobial activities of its sulfonyl hydrazone derivatives
Journal of Molecular Structure
30 1 0 1 0 0 0 0 32
7
Synthesis characterization and antimicrobial activity of m toluenesulfonamide N N 1 2 ethanediylbis mtsen and Cu II phenanthroline 2 mtsen complex
Journal of Molecular Structure
23 0 0 2 0 1 0 0 26
8
Alkyl sulfonic acide hydrazides Synthesis characterization computational studies and anticancer antibacterial anticarbonic anhydrase II hCA II activities
Journal of Molecular Structure
24 0 0 1 0 0 0 0 25
9
Synthesis characterization and antibacterial activity of the ligands including thiophene furan ring systems and their Cu II Zn II complexes
Medicinal Chemistry Research
23 2 0 0 0 0 0 0 25
10
Characterization antibacterial anticarbonic anhydrase II isoenzyme anticancer electrochemical and computational studies of sulfonic acid hydrazide derivative and its Cu II complex
Inorganica Chimica Acta
19 2 0 0 0 0 0 0 21
11
Conformational analysis vibrational and NMR spectroscopic study of the methanesulfonamide N N 1 2 ethanediylbis
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
20 1 0 0 0 0 0 0 21
12
Carbonic anhydrase inhibitors Synthesis characterization and inhibition activities of furan sulfonylhydrazones against carbonic anhydrase I hCA I
Journal of Molecular Structure
17 3 0 0 0 0 0 0 20
13
Synthesis, characterization, computational studies, antimicrobial activities and carbonic anhydrase inhibitor effects of 2-hydroxy acetophenone-N-methyl p-toluenesulfonylhydrazone and its Co(II), Pd(II), Pt(II) complexes
Journal of Molecular Structure
17 2 0 0 0 0 0 0 19
14
Synthesis characterization spectroscopic properties theoretical calculation and antimicrobial activity of new aryldisulfonamides
Journal of Molecular Structure
15 2 0 0 0 0 0 0 17
15
Sulfonamide-derived hydrazone compounds and their Pd (II) complexes: Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray structure determination, in vitro antibacterial activity and computational studies
Journal of Molecular Structure
16 0 0 0 0 0 0 0 16
16
New Bioactive Silver(I) Complexes: Synthesis, Characterization, Anticancer, Antibacterial and Anticarbonic Anhydrase II Activities
Journal of molecular Structure
16 0 0 0 0 0 0 0 16
17
Synthesis characterization and antimicrobial activity of copper II complexes with N N propanediyl bis benzenesulfonamide and N N ethanediyl bis 2 methylbenzenesulfonamide
Medicinal Chemistry Research
15 0 0 0 0 0 0 0 15
18
Quantitative structure activity relationships studies for prediction of antimicrobial activity of synthesized disulfonamide derivatives
Medicinal Chemistry Research
13 2 0 0 0 0 0 0 15
19
Synthesis characterization antibacterial activity and quantum chemical studies of N Acetyl propane sulfonic acid hydrazide
Journal of Molecular Structure
11 1 0 1 0 0 0 0 13
20
Synthesis crystal structure antibacterial activities and electrochemical studies of new N N polymethylene bis sulfonamides
Journal of Molecular Structure
10 3 0 0 0 0 0 0 13
21
Screening of novel chemical compounds as possible inhibitors of carbonic anhydrase and photosynthetic activity of photosystem II
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
10 2 0 0 0 0 0 0 12
22
Synthesis and antimicrobial activity of new substituted arylsulfonamides
DRUGS OF THE FUTURE
8 0 0 0 0 0 0 0 8
23
Synthesis characterization and crystal structures of new Zinc II and Nickel II complexes containing morpholine moiety and their antibacterial studies
Journal of the Iranian Chemical Society
7 0 0 0 0 0 0 0 7
24
Experimental and computational study on 2 2 1E 2E hydrazine 1 2 diylidenedi 1E eth 1 yl 1 ylidene diphenol and its Ni II Pt II Pd II complexes
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
4 1 0 0 0 1 0 0 6
25
Investigation of Social Media Addiction of High School Students
International Journal of Educational Methodology
0 0 0 5 1 0 0 0 6
26
Synthesis, characterization, DFT studies of piperazine derivatives and its Ni(II), Cu(II) complexes as antimicrobial agents and glutathione reductase inhibitors
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
4 0 0 0 0 0 0 0 4
27
Synthesis, characterization and antimicrobial activity of new butanesulfonamides
DRUGS OF THE FUTURE
4 0 0 0 0 0 0 0 4
28
Special education teachers’ self-efficacy beliefs toward science course
Science Education International
0 0 0 3 1 0 0 0 4
29
Copper(II) sulfonamide complexes having enzyme inhibition activities on carbonic anhydrase I: synthesis, characterization and inhibition studies
JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY
2 0 0 0 0 0 0 0 2
30
New sulfonylhydrazones containing methane sulfonic acid hydrazıde havıng human anticarbonic anhydrase and antimicrobıal activıty: synthesis, spectroscopic characterization, electrochemical properties, and biological activıties
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 20
Ayla Balaban Gündüzalp
Gazi Üniversitesi
2012 - 2022 19
Ümmühan Özdemir Özmen
Gazi Üniversitesi
2013 - 2022 18
Nurcan Karacan
Gazi Üniversitesi
2007 - 2018 15
Saliha Alyar
-
2007 - 2018 13
Hamit Alyar
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2012 - 2017 12
Salihe Alyar
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2017 6
Ahmet Fazıl Altun
-
2017 - 2019 5
Ali Akkuş
-
2018 - 2019 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 - 2023 4
Demet Uzun
Gazi Üniversitesi
2016 - 2022 4
Kerem Kaya
İstanbul Teknik Üniversitesi
2015 - 2021 4
Arslan Ünal
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2012 - 2017 4
Alyar Saliha
-
2009 - 2012 4
Naki Çolak
Hitit Üniversitesi
2016 3
Ebru Aktan
Gazi Üniversitesi
2014 - 2022 3
Ertan Şahin
Atatürk Üniversitesi
2012 - 2019 3
Mustafa Aydoğdu
Gazi Üniversitesi
2017 - 2018 3
Nurcan Karacan
Gazi Üniversitesi (Turkey)
2007 3
Firdevs İlbiz
-
2015 - 2017 3
Nevin Karakurt
-
2019 3
Türkan Erdoğdu
-
2017 - 2018 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 2
Semra İde
Hacettepe Üniversitesi
2009 - 2014 2
Musa Sarı
Gazi Üniversitesi
2014 - 2016 2
Zuhal Karagöz Genç
Adıyaman Üniversitesi
2015 - 2017 2
Gökhan Gümüşparlak
-
2022 2
Hamid Goudarziafshar
-
2015 2
İffet Özsen
-
2016 - 2017 2
Majid Rezaeivala
-
2015 2
Mamaş Serhat
-
2012 - 2014 2
Mehmet Karahan
-
2019 2
Mıchal Dusek
-
2015 2
Somaieh Yousefi
-
2015 2
Vaclav Eigner
-
2015 2
Yeşim Taktak Ateş
-
2017 2
Younes Abbasityule
-
2015 2
Sema Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
2014 1
Suat Tekin
İnönü Üniversitesi
2015 1
Sinan Mithat Muhammet
-
2021 1
Hüseyin Zengin
Gaziantep Üniversitesi
2011 1
Nazan Ocak İskeleli
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2013 1
Ömer Çelik
Dicle Üniversitesi
2014 1
Gülten Kavak
Dicle Üniversitesi
2009 1
Tuncay Tunç
Aksaray Üniversitesi
2016 1
Ali Öztürk
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2021 1
Sinan Saydam
Fırat Üniversitesi
2014 1
Yusuf Özcan
Pamukkale Üniversitesi
2009 1
Mehmet Sayım Karacan
Gazi Üniversitesi
2014 1
Fatma Hamurcu
Bartın Üniversitesi
2015 1
Hikmet Katircioǧlu
Gazi Üniversitesi (Turkey)
2007 1
Neslihan Özbek
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Turkey)
2007 1
Tülay Baykal
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Turkey)
2007 1
Alexandr Shitov
-
2014 1
Aslı Yozgat Akman
-
2018 1
Baykal Tülay
-
2007 1
Burcu Koçak Memmi
-
2017 1
Demet Şanlı
-
2018 1
Dmitry Los
-
2014 1
Ebru Erdoğdu
-
2021 1
Elena Kupriyanova
-
2014 1
Fatih Akyıldız
-
2017 1
Franz Josef Schmitt
-
2014 1
Gökhan Parlakgümüş
-
2016 1
İlbiz Firdevs
-
2014 1
İlknur Demir
-
2018 1
Katırcıoğlu Türk Hikmet
-
2007 1
Khosravı Fayezeh
-
2015 1
Kuzukıran Kübra
-
2011 1
Mehmet Aslan
-
2023 1
Merve Yüksel
-
2017 1
Nesrin Akkaya
-
2013 1
Olkar Abdulmajet
-
2021 1
Ömer Şahin
-
2015 1
Ray Butcher
-
2014 1
Rıdvan Buyukbilen
-
2017 1
Robert Carpentier
-
2014 1
Serhat Mamaş
-
2018 1
Somer Güler
-
2006 1
Suleyman Allakhverdiev
-
2014 1
Thomas Friedrich
-
2014 1
Ümit Kantoğlu
-
2020 1
Vyacheslav Klimov
-
2014 1
Yeşim Taktat Ateş
-
2019 1
Zafer Bahçeci
-
2017 1
Zharmukhamedov Sergei
-
2014 1
Zuman Peter
-
2006 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50856
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12883
YÖKSİS Bilim Alanı Kimya 3378
Anahtar Kelimeler Anorganik Kimya, Teorik Kimya
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 205 130 190 100 300 105 150 200 110 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 464 . 532 . 523 . 573 . 361 . 508 . 522 . 486 . 543 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 346 . 405 . 379 . 419 . 230 . 334 . 343 . 304 . 330 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 194 . 268 . 220 . 252 . 116 . 204 . 195 . 191 . 194 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 54 . 95 . 89 . 104 . 43 . 90 . 75 . 64 . 74 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 10 . 24 . 23 . 46 . 11 . 41 . 27 . 22 . 35 . -
Toplam Yayın 5 7 18 6 15 2 2 3 2 0
Toplam Makale 4 2 3 2 3 0 1 2 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Toplam Bildiri 1 5 15 4 11 1 0 0 1 0
Makale (SCI) 4 2 2 1 1 0 1 2 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 5 15 4 11 1 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri