img
5-Klor,2-Hidroksiasetofenon PropansülfonilhidrazonBileşiğinin Sentezi Yapısının Aydınlatılması, AntibakteriyelÖzelliklerinin ve Yapı Aktiflik İlişkisinin İncelenmesi   
Yazarlar
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Ümmühan Özdemir Özmen
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Fazıl Altun
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili İngilizce
Kongre Adı IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies
Kongre Tarihi 26-04-2017 / 29-04-2017
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş