img
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2019
Öğrenci Adı ve Soyadı Rıdvan Buyrukbilen
Tez Danışmanı Neslihan ÖZBEK