img
Hg II and Zn II complexes based on 1 3 dimorpholinopropane Synthesis crystal structures and antibacterial activities   
Yazarlar
Hamid Goudarziafshar
Somaieh Yousefi
Younes Abbasityule
Mıchal Dusek
Vaclav Eigner
Majid Rezaeivala
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Chınese Journal of Inorganic Chemistry
Dergi Tarandığı Indeksler SCI-Expanded
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 06-2015
Cilt No 31
Sayı 6
Sayfalar 1076 / 1084
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş