img
Nucleophilic attack by bromide ions as a first step of conversion of Se VI to Se IV    
Yazarlar
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Somer Güler
Zuman Peter
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Talanta
Dergi ISSN 0039-9140
Dergi Tarandığı Indeksler SCI-Expanded
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 03-2006
Cilt No 69
Sayı 1
Sayfalar 25 / 31
Doi Numarası 10.1016/j.talanta.2005.06.073
Makale Linki http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0039914005005801
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 3
Nucleophilic attack by bromide ions as a first step of conversion of Se VI to Se IV

Paylaş