img
YENİ PİPERAZİN TÜREVİ VE Nİ(II) , CU(II) KOMPLEKSLERİ SENTEZİ, ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ VE YAPI -AKTİFLİK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ   
Yazarlar
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Türkan Erdoğdu
Saliha Alyar
Nurcan Karacan
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili İngilizce
Kongre Adı I. International Scientific and Vocational Studies Congress
Kongre Tarihi 05-10-2017 / 08-10-2017
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş