img
Alkilsülfonamid hidrazitlerin Kantitatif Yapı Aktiflik İlişkisinin QSAR İncelenmesi
Proje Ekibi
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Projedeki Rolü: Araştırmacı
Proje Türü (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç)
Proje No -
Proje Konusu
Proje Durumu Tamamlandı
Başlangıç Tarihi 04-01-2006
Bitiş Tarihi 01-01-2008
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Paylaş