img
Tiyadiazol İçeren Tek Kristal Moleküllerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Aktivitelerinin Deneysel ve Moleküler Doking Yöntemi İle İncelenmesi
Proje Ekibi
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Türkiye
Projedeki Rolü: Araştırmacı
Doç. Dr. Tuncay KARAKURT
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Projedeki Rolü: Yürütücü
Ayşen ALAMAN AĞAR
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Türkiye
Projedeki Rolü: Araştırmacı
Onur ŞAHİN
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, Türkiye
Projedeki Rolü: Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Tuna SUBAŞI
Türkiye
Projedeki Rolü: Araştırmacı
Proje Türü (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Proje No MMF.A4.17.006
Proje Konusu
Proje Durumu Tamamlandı
Başlangıç Tarihi 23-06-2017
Bitiş Tarihi 17-05-2018
Anahtar Kelimeler X-Işını, Biyolojik Aktivite, Moleküler Doking
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Paylaş