img
2,2’-(PİPERAZİN-1,4-DİİL) BIS N’-((Z)-1-(2-HİDROKSİNAFTALEN-1-İL)ETİLİDEN)) ASETOHİDRAZİD’İN SENTEZİ, ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ VE TEORİK NMR ÇALIŞMALARI  
Yazarlar
Ayla Balaban Gündüzalp
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili İngilizce
Kongre Adı IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık,
Kongre Tarihi 07-11-2019 / 10-11-2019
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş