img
Öğretmen adaylarının ortaokullarda kolaylaştırıcı kişi uygulamasına yönelik yeterliliklerinin belirleme ölçeği geliştirme çalışması
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2023
Öğrenci Adı ve Soyadı Mehmet Aslan
Tez Danışmanı Neslihan ÖZBEK