img
Bis(5-Klor,2-Hidroksiasetofenonpropansülfonilhidrazonato)Pd(II) Kompleksinin Sentezi Yapısının Aydınlatılması,Antibakteriyel Özelliklerinin ve Yapı Aktiflik İlişkisininİncelenmesi   
Yazarlar
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Ümmühan Özdemir Özmen
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Fazıl Altun
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili İngilizce
Kongre Adı IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies
Kongre Tarihi 26-04-2017 / 29-04-2017
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş