img
Bazı Sülfonilhidrazon Türevlerinin Yapısal ve Elektronik özelliklerinin PM3 ve DFT Yöntemleriyle İncelenmesi, Yapı-Aktivite İlişkilerinin (SAR) değerlendirilmesi  
Yazarlar
Salihe Alyar
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye
Hamit Alyar
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili İngilizce
Kongre Adı IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies
Kongre Tarihi 26-04-2017 / 29-04-2017
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş