img
Investigation of Social Media Addiction of High School Students   
Yazarlar
Prof. Dr. Özlem AFACAN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı International Journal of Educational Methodology
Dergi ISSN 2469-9632
Dergi Tarandığı Indeksler ERIC
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 05-2019
Cilt No 5
Sayı 2
Sayfalar 235 / 245
Doi Numarası 10.12973/ijem.5.2.235
Makale Linki https://ijem.com/investigation-of-social-media-addiction-of-high-school-students
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 41
Investigation of Social Media Addiction of High School Students

Paylaş