img
Özel eğitim öğretmenlerinin fen bilimlerine yönelik öz-yeterlik inançları
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2019
Öğrenci Adı ve Soyadı Yeşim Taktat Ateş
Tez Danışmanı Neslihan ÖZBEK