img
Öğretmen adaylarının bireyselleştirilmiş eğitim programına yönelik öz yeterliklerini belirleme ölçeği geliştirme ve uygulama çalışması
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2020
Öğrenci Adı ve Soyadı Nevin Karakurt
Tez Danışmanı Neslihan ÖZBEK