img
Öğretmen Adaylarının Kolaylaştırıcı Kişi Uygulamasına Yönelik Özyeterlilik Ölçeği (ÖAKUÖYÖ): ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI  
Yazarlar
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Aslan
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı 4TH INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
Kongre Tarihi 06-06-2023 /
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir Rize
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş