img
BAZI SÜLFONAMİT TÜREVLERİNİN P VE D BLOĞU ELEMENTLERİ İLE KOMPSLEKLERİNİN SENTEZİ,ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNE KARŞI İNHİBİTÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Proje Ekibi
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Projedeki Rolü: Yürütücü
Proje Türü (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Proje No FBA-11-30
Proje Konusu
Proje Durumu Tamamlandı
Başlangıç Tarihi 15-10-2011
Bitiş Tarihi 14-10-2013
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Paylaş