img
SYNTHESİS ANTİBACTERİAL ACTİVİTİES AND ELECTROCHEMİCAL STUDİES THE SYNTHESIS OF SCHIFF BASE METHYL 2 2 HYDROXYBENZYLIDENE AMINO 6 ETHYL 4 5 6 7 TETRA HYDROTHIENO 2 3 C PYRIDINE 3 CARBOXYLATE  
Yazarlar
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Naki Çolak
Hitit Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili İngilizce
Kongre Adı 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies
Kongre Tarihi 26-10-2016 / 30-10-2016
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş