img

Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
70
Atıf
256
h-index
9
Proje
8
WoS
Yayın
2
Atıf
1
h-index
0
Google Scholor
Yayın
44
Atıf
1199
h-index
15
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr), 2003, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Yl) (Tezli), 2001, 2003
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 1997, 2001
Araştırma Alanları
Coğrafya Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr), 2003, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Yl) (Tezli), 2001, 2003
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 1997, 2001
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 67, Bahar, 2007
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Coğrafya Eğitimi Coğrafya Eğitimi
2021-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2015-2021, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Alan Eğitimi, Türkiye
2008-2015, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2006-2008, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2002-2006, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr., Türkiye
2018-2021, Fakülte Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2018-2021, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Komisyon Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Dekan Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2009-2011, Erasmus Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2008-2011, Bologna Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Mevra Akbaş Demir, Yüksek Lisans, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Edebiyat Halkası Yöntemiyle Çevre Eğitimine Yönelik Kavramsal Anlayışlarının Geliştirilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Yunus Koçak, Yüksek Lisans, SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE OYUNLA COĞRAFYA KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİ (EYLEM ARAŞTIRMASI), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ayşenur Yıldırım, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler öğretmenleri öğrencilerine ne okutmalı? Bir okuma listesi önerisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Meryem Cengiz, Yüksek Lisans, 1968'den günümüze sosyal bilgiler ders kitaplarında coğrafi keşiflerin anlatımı ve öğretilmesine yönelik öğretmen görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Gün Erol Şahin, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin yerel coğrafi bilgi düzeylerinin belirlenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fatoş Boyraz, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler dersinde haritada konumlandırma becerileri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Sefa Gedik, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler dersinde (Sosyobilimsel bir konu olarak) küresel ısınma hakkında öğrenci görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Cansu Tekinarslan Şahiner, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler dersi programındaki enerji içerikli sosyo-bilimsel konulara ilişkin öğrenci bilgi düzeyleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Gökmen Güneş, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya konularında harita ve harita sembollerini kullanabilme becerileri, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Emrullah Göl, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık tutum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Özlem Elvan, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler öğretiminde çalışma yaprakları kullanılmasının kavram yanılgılarını gidermeye etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Durdane Öztürk, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarının öğrenci merkezli eğitim açısından değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
2015-2016, Okul Deneyimi, Lisans
2015-2016, Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi, Yüksek Lisans
2015-2016, Özel Öğretim Yöntemleri-II, Lisans
2014-2015, Okul Deneyimi, Lisans
2014-2015, Özel Öğretim Yöntemleri-II, Lisans
2014-2015, Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi, Yüksek Lisans
2014-2015, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2014-2015, MB Seç 1- Okul Dışı Öğrenme Çevrelerinin Sosyal Bilgilerde Kullanımı, Lisans
2014-2015, Ölçme ve Değerlendirme, Lisans
2014-2015, Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İnceleme, Lisans
2014-2015, Özel Öğretim Yöntemleri-I, Lisans
2013-2014, MB Seç 1- Okul Dışı Öğrenme Çevrelerinin Sosyal Bilgilerde Kullanımı, Lisans
2013-2014, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2013-2014, Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi, Yüksek Lisans
2013-2014, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2013-2014, Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İnceleme, Lisans
2013-2014, Özel Öğretim Yöntemleri-I, Lisans
Kayıt Yok
Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Kırşehir Kent İmajları Üzerine Bir Alan Araştırması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Ben Bir Gürgen Dalıyım Çocuk Romanına Çevre Eğitimi ve Değerler Bağlamında Bir Bakış (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ PARK ALGISI VE BİLGİ DÜZEYLERİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sınır ve sınır komşularımıza ilişkin görüşleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
OKUL DIŞI ETKİNLİKLERLE ÇEVRE EĞİTİMİ: ARIKOVANI PROJESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
Üniversite Okul İşbirliği Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hazırladığı materyallerin ilköğretim sosyal bilgiler dersinde kullanılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Okul Dışı Etkinliklerle Çevre Eğitimi Arıkovanı Projesi Çalışkan Arılar Doğayla Barışık Yaşarlar (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Çok Amaçlı Sosyal Bilgiler Dersi Laboratuarı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Demirbaş, Ç.Ö., Cengiz, M. (2022) "COĞRAFİ KEŞİFLER KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (64) pp. 297-318 [TR Dizin] Link   
Şahiner, C.T., Demirbaş, Ç.Ö. (2021) "Ortaokul Öğrencilerinin Enerji Kaynaklarına İlişkin Başarı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kırşehir Örneği*", Journal of Current Approaches and Reviews in Education, 1 (1) pp. 1-15 Link   
Yakar, H., Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y. (2021) "Öğretmen Adaylarının Millî Parklara Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri: İlişkisel Bir Çalışma", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5 (1) pp. 135-151 Link DOI   
Demirbaş, Ç.Ö., Yıldırım, A. (2021) "Türkiye’de Edebiyat Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi Bibliyografyası", https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.894246, 11 (2) pp. 592-620 [TR Dizin] Link    
Şahin, G.E., Demirbaş, Ç.Ö. (2021) "How Social Studies Teachers Reflect Their Immediate Environment:Kırıkkale Case", Participatory Educational Research (PER), 8 (1) pp. 292-308 Link   
Demirbaş, Ç.Ö. (2020) "Publication Tendency of Turkish Geography Journals", Review of International Geographical Education Online, 10 (3) pp. 328-350 Link    
Güneş, G., Demirbaş, Ç.Ö. (2020) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Kullanabilme Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 9 (4) pp. 2145-2158 [TR Dizin] Link    
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö., Gafa, İ. (2019) "Öğretim Elemanlarının Türkiye’de Nükleer Enerjiye Yönelik Görüşleri", Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (0) pp. 254-272 Link   
Gedik, S., Demirbaş, Ç.Ö. (2018) "Sosyal Bilgiler Dersinde (Sosyo Bilimsel Bir Konu Olarak) Küresel Isınma Hakkında Öğrenci Görüşleri", Researcher Social Science Studies, 6 (3) pp. 340-363   
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö., Yakar, H. (2018) "Türkiye’de Milli Parklar Konusunda HazırlananLisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (9) [TR Dizin]    
Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y., Gafa, İ. (2018) "TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN VATANALGISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13 (2) pp. 253-266 [TR Dizin]    
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö. (2017) "Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Coğrafyacı Algısı II: Fiziksel Özellikler", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (2) pp. 449-469 Link    
Demirbaş, Ç.Ö. (2017) "The Effect of Out-of School Activities on Conceptual Change in Environmental Education", Journal of Education and Training Studies, 5 (2) pp. 232-242   
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2) pp. 103-118 Link   
Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y. (2016) "COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYACI ALGISI I ZİHİNSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA DURUMU", ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 7 (24) pp. 75-98    
Demirbaş, Ç.Ö. (2015) "Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Düzeyleri", Marmara Coğrafya Dergisi, (31) pp. 300-316    
DEMİRBAŞ, Ç.Ö. (2015) "Sustainable Development Awareness Levels of Teachers Pre-Service", MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, 0 (31) pp. 300-316 [ESCI]   
Sayhan, H., Sayhan, R.S., Demirbaş, Ç.Ö., Biterge, M. (2013) "Determination of the change that occurs on visual perception of primary school students regarding the concept of environmental pollution by means of images", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (0) pp. 597-604  
Çelikkaya, T., Demirbaş, Ç.Ö. (2013) "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere ilişkin görüşleri", The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5) pp. 527-556 DOI   
Demirbaş, Ç.Ö. (2013) "Coğrafya öğretmenlerinin toplumsal değer yönelimi açısından ekolojik ikilemlere ilişkin tutumları Kırşehir örneği", The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (2) pp. 1721-1736   
Sayhan, H., Sayhan, R.S., Demirbaş, Ç.Ö. (2013) "Ecological footprints of primary school students and recommendations to diminish them", American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 13 (4) pp. 521-530 DOI   
Demirbaş, Ç.Ö. (2013) "Perceptions of pre service social sciences teachers regarding the concept of Geography by mind mapping technique", Educational Research and Reviews, 8 (9) pp. 496-505 DOI   
Demirbaş, Ç.Ö., Çelikkaya, T., Ünlüakın, D.Ö. (2012) "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının programdaki değerlere ilişkin algısal farkındalıkları", The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (8) pp. 415-427   
Demirbaş, Ç.Ö. (2011) "Coğrafya dersi öğretim programında sürdürülebilir kalkınma", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2) pp. 595-615   
Karakuş, U., Demirbaş, Ç.Ö. (2011) "Coğrafya öğretmenlerinin ölçme değerlendirme uygulamalarını kullanım düzeyleri Kırşehir Örneği", Milli Eğitim Dergisi, (189) pp. 71-86    
Demirbaş, Ç.Ö. (2011) "The study on the validity and reliability of the sustainable development awareness scale", World Applied Sciences Journals, 12 (10) pp. 1698-1707   
Demirbaş, Ç.Ö., Bozdoğan, A.E., Cindoğlu, D. (2010) "Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamındaki coğrafya içerikli konuların öğretimine ilişkin öz yeterlilik inanç düzeyleri", Giresun Üniversitesi Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1) pp. 7-19  
Çelikkaya, T., Karakuş, U., Demirbaş, Ç.Ö., Kök, M. (2010) "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1) pp. 57-76 [TR Dizin]   
Bozdoğan, A.E., Demirbaş, Ç.Ö. (2008) "Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2 (2) pp. 66-81 [TR Dizin]   
Bozdoğan, A.E., Demirbaş, Ç.Ö., Yılmaz, M.A., Pekcan, V., Çil, A.N. (2008) "Why do teacher candidates cheat", Elementary Education Online, 7 (1) pp. 141-149   
Demirbaş, Ç.Ö. (2008) "Coğrafya öğretiminde gezi gözlem tekniğini kullanabilme öz yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (25) pp. 13-23 [TR Dizin]    
Demirbaş, Ç.Ö. (2007) "Coğrafya öğretiminde edebi metinlerin kullanımı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (0) pp. 70-78 [TR Dizin]   
Demirbaş, Ç.Ö. (2007) "Sosyal bilgiler sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının coğrafya kavramına yönelik metafor durumları", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2) pp. 55-69 [TR Dizin]   
Demirbaş, Ç.Ö. (2004) "Ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme yeterlilikleri", Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2) pp. 75-83 [TR Dizin]   
Şahin, G.E., Demirbaş, Ç.Ö. (2019) "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN YEREL COĞRAFİ BİLGİ DÜZEYİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ", 2. UYluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi , (pp. 192-205), (Aralık 2019
Demirbaş, Ç.Ö., Şahin, G.E. (2019) "Yerelden Küresele Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Coğrafi Bilgi", 1. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (CAPASS 2019) , (pp. 530-553), (Temmuz 2019
Demirbaş, Ç.Ö. (2018) "Türk Coğrafya Dergilerinin Yayın İzleği", Internatıonal Geography Education Symposium , Nevşehir, Türkiye, (Kasım 2018
Yakar, H., Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y., Konca, A.S. (2018) "Öğretmen Adaylarının Milli Park Bilgi Düzeyi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Mart 2018
Demirbaş, Ç.Ö., Boyraz, F. (2018) "Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Konumlandırma Durumları", I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö., Gafa, İ. (2018) "Öğretim Elemanlarının Türkiye’de Nükleer Enerjiye Yönelik Görüşleri", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES) , Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2018
Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A.S. (2018) "Öğretmen Adaylarının Milli Park Akademik Başarıları ile Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", III. İnternational Congress on Social Sciences (USOBAK). , Üsküp, Makedonya, (Eylül 2018
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö., Yakar, H., Konca, A.S. (2018) "Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri", III. İnternational Congress on Social Sciences (USOBAK) , (Eylül 2018
Türkyılmaz, M., Demirbaş, Ç.Ö., Armut, M. (2018) "Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Kırşehir’e İlişkin Niteleme ve Görüşleri", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Demirbaş, Ç.Ö., Boyraz, F. (2018) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Afetleri Konumlandırma Durumları", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Demirbaş, Ç.Ö., Altunok, B.N. (2018) "Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) İlişkin Görüşleri", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (Aralık 2018
Şahiner, C.T., Demirbaş, Ç.Ö. (2018) "Enerji Kaynaklarına İlişkin Öğrenci Risk Görüşleri: Kırşehir Örneği", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (Aralık 2018
Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A.S. (2017) "Öğretmen Adaylarının Millî Park Algı Düzeylerinin İncelenmesi", 6. International Congress on Current Debates in Social Science , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2017
Yakar, H., Demirbaş, Ç.Ö. (2017) "Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 335), Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Demirbaş, Ç.Ö. (2017) "Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bakışıyla Coğrafi Bilinç", VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (pp. 605-606), (Mayıs 2017
Demirbaş, Ç.Ö., Yılmaz, O. (2017) "Konaklamalı Olarak Çevre Eğitimine Katılmış Olan Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine İlişkin Görüşleri", VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (pp. 607-608), (Mayıs 2017
Demirbaş, Ç.Ö., Şahiner, C.T. (2017) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının ”Çalışkanlık” Değerine İlişkin Etkinlik Süreçleri", VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (pp. 699-700), (Mayıs 2017
Demirbaş, Ç.Ö. (2017) "Ben Bir Gürgen Dalıyım Çocuk Romanına Çevre Eğitimi ve Değerler Bağlamında Bir Bakış", IX. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (Mayıs 2017
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KIRŞEHİR ALGISI", 6. International Current Debates in Social Sciences , (Aralık 2017
Demirbaş, Ç.Ö. (2016) "İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Sınır ve Sınır Komşularımıza İlişkin Görüşleri", IIIrd International Eurasian Educational Research Congress , (Haziran 2016
Demirbaş, Ç.Ö. (2016) "Coğrafya Konularının Öğretiminde Bir Ders Materyali Olarak Küçük Prens in Kullanımı Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri", IIIrd International Eurasian Educational Research Congress , (Haziran 2016
Demirbaş, Ç.Ö., Coşkun, M., Alev, F., Alev, F., Korkmaz, E.C., Koçaklı, G., Gözcü, Ş. (2014) "Coğrafya lisans öğrencilerinin sosyal bilimci algısı", The 3rd International Geography Symposium , (Mart 2014
DEMİRBAŞ, Ç.Ö., Coskun, M., Efe, R., Ozturk, M., Atalay, I. (2014) "Social scientist perception of undergraduate geography students", , (pp. 230-237), (Ocak 2014)  
Çelikkaya, T., Demirbaş, Ç.Ö. (2011) "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere ilişkin görüşleri", Değerler Eğitimi Sempozyumu , (pp. 213), Eskişehir, Türkiye, (Ekim 2011
Demirbaş, Ç.Ö., Çelikkaya, T. (2011) "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının programdaki değerlere ilişkin farkındalıkları", Değerler Eğitimi Sempozyumu , (pp. 216), Eskişehir, Türkiye, (Ekim 2011
Meydan, A., Demirbaş, Ç.Ö. (2008) "Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde uygulanan ölçme değerlendirme yaklaşımına ilişkin görüşleri", VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2008 
Demirbaş, Ç.Ö. (2007) "Ortaöğretim coğrafya müfredat programındaki coğrafi beceriler ile bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılması", III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , (pp. 393-398), Adana, Türkiye, (Haziran 2007
Demirbaş, Ç.Ö. (2007) "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya öğretiminde gezi gözlem tekniğini kullanabilme öz yeterliliği", 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. , Türkiye, (Eylül 2007
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2018) "BENİM GÖZÜMDEN KIRŞEHİR", Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Demirbaş, Ç.Ö. (2021) "COĞRAFYA ÖĞRETIMINDE EDEBI METINLERIN KULLANIMI", Kitap: UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE COĞRAFYA EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR-2, Ankara/Türkiye : NOBEL Akademik Yayıncılık  
Demirbaş, Ç.Ö. (2020) "Kanıt Kullanma Becerisi", Kitap: Coğrafi Beceriler, : Nobel Akademik Yayıncılık  
Demirbaş, Ç.Ö. (2020) "Konum Analizi Becerisi", Kitap: Konu ve Beceri Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi I, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Demirbaş, Ç.Ö. (2019) "DERSİMİZ: ”ŞEHRİMİZ”", Kitap: Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Demirbaş, Ç.Ö. (2019) "İnsani-Kültürel Kalkınma Sürecinde Değer Eğitimi", Kitap: Karakter ve Değer Eğitimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Demirbaş, Ç.Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017) "KIRSEHIR CITY PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS", Kitap: CURRENT DEBATES INPUBLIC FINANCEPUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL STUDIES, London/İngiltere : IJOPEC PUBLICATION  
Demirbaş, Ç.Ö. (2012) "Coğrafya Öğretiminde 5E Modeli", Kitap: Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Coğrafya Öğretimi, Türkiye : MKM Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Coğrafi Beceriler, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II, 2019, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2015, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Research and Reviews, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Studies, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0
Üye, Türk Coğrafya Kurumu, 2009-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Sosyal bilgiler sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının coğrafya kavramına yönelik metafor durumları
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 28 31 2 0 0 61
2
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 12 14 11 0 0 37
3
Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi
Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
1 0 0 9 13 1 0 0 24
4
Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Düzeyleri
Marmara Coğrafya Dergisi
1 0 0 7 9 5 0 0 22
5
Ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme yeterlilikleri
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 6 7 7 0 0 20
6
Why do teacher candidates cheat
Elementary Education Online
0 0 0 10 4 0 0 0 14
7
Coğrafya öğretiminde edebi metinlerin kullanımı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 2 7 1 0 13
8
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının programdaki değerlere ilişkin algısal farkındalıkları
The Journal of Academic Social Science Studies
1 0 0 2 3 3 0 0 9
9
Coğrafya dersi öğretim programında sürdürülebilir kalkınma
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
0 0 0 2 5 2 0 0 9
10
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere ilişkin görüşleri
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 2 2 1 0 0 5
11
Türkiye’de Milli Parklar Konusunda HazırlananLisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 4 0 0 5
12
Coğrafya öğretiminde gezi gözlem tekniğini kullanabilme öz yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 4 0 0 0 0 5
13
Ecological footprints of primary school students and recommendations to diminish them
American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences
1 0 0 2 1 0 0 0 4
14
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Kullanabilme Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
0 0 0 2 0 2 0 0 4
15
Öğretim Elemanlarının Türkiye’de Nükleer Enerjiye Yönelik Görüşleri
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 2 2 0 0 0 4
16
Coğrafya öğretmenlerinin ölçme değerlendirme uygulamalarını kullanım düzeyleri Kırşehir Örneği
Milli Eğitim Dergisi
0 0 0 2 1 0 0 0 3
17
The study on the validity and reliability of the sustainable development awareness scale
World Applied Sciences Journals
0 0 0 2 0 0 0 0 2
18
Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde uygulanan ölçme değerlendirme yaklaşımına ilişkin görüşleri
0 0 0 1 1 0 0 0 2
19
The Effect of Out-of School Activities on Conceptual Change in Environmental Education
Journal of Education and Training Studies
1 0 0 0 1 0 0 0 2
20
Öğretmen Adaylarının Millî Parklara Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri: İlişkisel Bir Çalışma
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
21
Ortaokul Öğrencilerinin Enerji Kaynaklarına İlişkin Başarı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kırşehir Örneği*
Journal of Current Approaches and Reviews in Education
0 0 0 0 1 0 0 0 1
22
Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
23
BENİM GÖZÜMDEN KIRŞEHİR
0 0 0 0 0 1 0 0 1
24
TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN VATANALGISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
25
Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I
0 0 0 0 1 0 0 0 1
26
Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Coğrafyacı Algısı II: Fiziksel Özellikler
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 1 0 0 0 0 1
27
Coğrafya lisans öğrencilerinin sosyal bilimci algısı
0 0 0 1 0 0 0 0 1
28
Coğrafya öğretmenlerinin toplumsal değer yönelimi açısından ekolojik ikilemlere ilişkin tutumları Kırşehir örneği
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 0 0 1 0 0 1
29
Perceptions of pre service social sciences teachers regarding the concept of Geography by mind mapping technique
Educational Research and Reviews
0 0 0 1 0 0 0 0 1
30
Sustainable Development Awareness Levels of Teachers Pre-Service
MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2011) "Ahi Evran Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü" AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2021 11
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2021 7
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2010 - 2013 5
Ahmet Sami Konca
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 4
Aykut Emre Bozdoğan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2008 - 2010 3
Cansu Tekinarslan Şahiner
-
2017 - 2021 3
Gün Erol Şahin
-
2019 - 2021 3
İbrahim Gafa
-
2018 - 2019 3
Ahi Evran Üniversitesi
2013 2
Ahi Evran Üniversitesi
2013 2
Ufuk Karakuş
Gazi Üniversitesi
2010 - 2011 2
Fatih Alev
-
2014 2
Fatoş Boyraz
-
2018 2
Demet Özgür Ünlüakın
-
2012 1
Meryem Cengiz
-
2022 1
Mücahit Coşkun
Karabük Üniversitesi
2014 1
Ali Meydan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2008 1
Dilek Cindoğlu
-
2010 1
Ayşe Nuran Çil
-
2008 1
Ayşenur Yıldırım
-
2021 1
Büşra Nur Altunok
-
2018 1
Emir Cihat Korkmaz
-
2014 1
Gökmen Güneş
-
2020 1
Gülşah Koçaklı
-
2014 1
I Atalay
-
014 1
M Ozturk
-
014 1
Mehmet Ali Yılmaz
-
2008 1
Melehat Biterge
-
2013 1
Metehan Kök
-
2010 1
Mucahit Coskun
-
014 1
Onur Yılmaz
-
2017 1
R Efe
-
014 1
Sefa Gedik
-
2018 1
Şevin Gözcü
-
2014 1
Veli Pekcan
-
2008 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Coğrafya Eğitimi 38
Anahtar Kelimeler Coğrafya Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 15 25 125 200 120 115 105 15 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 457 . 477 . 423 . 342 . 422 . 415 . 519 . 601 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 317 . 324 . 232 . 165 . 218 . 225 . 290 . 352 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 18 . 14 . 7 . 4 . 13 . 7 . 14 . 23 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 13 . 11 . 6 . 4 . 9 . 6 . 9 . 18 . - -
Toplam Yayın 1 3 11 13 6 4 5 1 0 0
Toplam Makale 1 1 3 3 1 2 4 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0
Toplam Bildiri 0 2 7 9 3 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 1 2 1 2 3 0 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 7 9 3 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri