img
Coğrafya öğretiminde edebi metinlerin kullanımı   
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler ULAKBİM, ARAŞTIRMAX, ASOS İNDEKS, PEGEM EĞİTİM BİLİMLERİ İNDEKSİ, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 11-2007
Sayfalar 70 / 78
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 31

Paylaş