img
Coğrafya lisans öğrencilerinin sosyal bilimci algısı  
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Mücahit Coşkun
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Fatih Alev
Fatih Alev
Emir Cihat Korkmaz
Gülşah Koçaklı
Şevin Gözcü
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili İngilizce
Kongre Adı The 3rd International Geography Symposium
Kongre Tarihi 12-05-2013 / 14-05-2013
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş