img
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar   
Yazarlar
Prof. Dr. Tekin ÇELİKKAYA
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Ufuk Karakuş
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Metehan Kök
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler ULAKBİM, EBSCOHOST, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DOAJ
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 04-2010
Cilt No 11
Sayı 1
Sayfalar 57 / 76
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 177

Paylaş