img
Coğrafya öğretmenlerinin toplumsal değer yönelimi açısından ekolojik ikilemlere ilişkin tutumları Kırşehir örneği   
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü MLA dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı The Journal of Academic Social Science Studies
Dergi Tarandığı Indeksler MLA, EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2013
Cilt No 6
Sayı 2
Sayfalar 1721 / 1736
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 7

Paylaş